Budownictwo przemysłowe – jak wygląda od podstaw?

Infrastruktura i budownictwo ciężkie obejmują projekty takie jak autostrady, systemy komunikacji zbiorowej, tunele, mosty, rurociągi, systemy odwadniające i oczyszczalnie ścieków. Większość z tych projektów jest własnością publiczną i dlatego jest finansowana z obligacji lub podatków. Ta kategoria budownictwa charakteryzuje się wysokim stopniem mechanizacji, który stopniowo wyparł niektóre pracochłonne operacje.

Inżynierowie i budowniczowie zajmujący się budownictwem infrastrukturalnym są zwykle wysoce wyspecjalizowani, ponieważ każdy segment rynku wymaga innego rodzaju umiejętności. Jednak zapotrzebowanie na różne segmenty infrastruktury i ciężkiego budownictwa może zmieniać się wraz z nasyceniem w niektórych segmentach. Na przykład, gdy liczba dostępnych projektów budowy autostrad spada, niektórzy wykonawcy ciężkich robót budowlanych szybko przenoszą swoją siłę roboczą i sprzęt na pole przemysłowe, by tworzyć hale stalowe budowa, gdzie dostępne są miejsca pracy.

Wybór usług profesjonalnych

Kiedy właściciel decyduje się na skorzystanie z profesjonalnych usług przy projektowaniu i budowie obiektu, staje przed szeroką gamą wyborów. Wybór rodzaju usług zależy w dużej mierze od rodzaju konstrukcji i doświadczenia właściciela w kontaktach z różnymi profesjonalistami w poprzednich projektach realizowanych przez firmę. Ogólnie rzecz biorąc, właściciele mogą angażować kilka powszechnych rodzajów usług profesjonalnych oddzielnie lub w połączeniu.

Na wczesnym etapie planowania strategicznego projektu kapitałowego właściciel często korzysta z usług konsultantów ds. planowania finansowego, takich jak certyfikowane firmy zajmujące się księgowością publiczną – w celu oceny ekonomicznej i finansowej wykonalności wybudowanego obiektu, w szczególności w odniesieniu do różnych przepisów, które mogą mieć wpływ na decyzję inwestycyjną. Z bankami inwestycyjnymi można również konsultować różne opcje finansowania obiektu w celu przeanalizowania ich długofalowych skutków dla kondycji finansowej organizacji właścicielskiej.

Firmy architektoniczne i inżynieryjne

Tradycyjnie właściciel angażuje firmę lub konsorcjum architektoniczno-inżynieryjne jako konsultanta technicznego do opracowania projektu wstępnego. Po wykonaniu projektu inżynierskiego i uzgodnieniu finansowania projektu, właściciel zawrze umowę o roboty budowlane z generalnym wykonawcą w drodze przetargu konkurencyjnego lub negocjacji.

Generalny wykonawca będzie pełnił rolę konstruktora i/lub koordynatora dużej liczby podwykonawców wykonujących różne specjalizacje na potrzeby realizacji projektu. Firma ta kończy projekt i może również zapewnić kontrolę jakości na miejscu podczas budowy. W ten sposób działa jako główny profesjonalista w imieniu właściciela i nadzoruje budowę, aby zapewnić zadowalające wyniki. Ta praktyka jest najczęstsza w budownictwie.

W ciągu ostatnich dwóch dekad to tradycyjne podejście stało się mniej popularne z wielu powodów, szczególnie w przypadku projektów na dużą skalę. Firmy które są zatrudniane przez właściciela jako najlepsi profesjonaliści do projektowania i kontroli, są bardziej odizolowane od procesu budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *