Czy istnieje obowiązek wprowadzenia regulaminu firmy?

Przepisy wewnętrzne, które obowiązują w danej firmie często nie są w ogóle spisane i przedstawione na tablicy ogłoszeń w ogólnodostępnym miejscu dla pracowników. Kiedy zachodzi sytuacja odwołania się do jakiś przepisów zakazujących czegoś lub nakazujących sytuacja może zrobić się nie przyjemna. W Polskim kapitalizmie utarła się zasada, że to szef jest chodzącym regulaminem i z każdym problemem należy się zwracać do niego. O ile firma nie jest duża, można na to przymknąć oko, jednak jeżeli firma zatrudnia 15 pracowników istnieje możliwość, że musiałby bardzo często interweniować gdyby jakiś wewnętrzny konflikt między pracownikami.

W Prawie Pracy jest zapis zobowiązujący pracodawcę do sporządzenia regulaminu i poinformowania o nim wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie wówczas jeżeli zakład pracy zatrudnia 20 osób lub więcej. Pracownicy, którzy nie zapoznali się z zasadami jaki zawarte są w regulaminie nie są zwolnieni z jego przestrzegania a wszelkie wykroczenia mogą być podstawą do zwolnienie dyscyplinarnego pracownika.

Wielu pracodawców chętnie decyduje się na wprowadzenie regulaminu obowiązującego firmie dla własnej wygody, nawet jeżeli zatrudniają kilka osób. Plusem takiego rozwiązania jest możliwość odgórnego rozwiązania wszystkich konfliktowych zagadnień, które pojawiają się w firmie bez konieczności rozmowy z każdym z osobna w celu podejmowania decyzji w spornych kwestiach. Dotyczyć to możne na przykład zakazu palenia w firmie, słuchania muzyki podczas pracy, wymogi noszenia specjalnego uniformu firmowego i wiele innych mniej lub bardziej ważnych problemów.

Minusem wprowadzenia powszechnego regulaminu obowiązującego w firmie jest konieczność jego całkowitego przestrzegania przez pracowników ale także i pracodawcę. Jeżeli w regulaminie firmy jest zakaz palenia na terenie hali produkcyjnej, to gdy pracodawca złamie ów zakaz, może również być sądzony przez sąd pracy.

Warto jest więc przemyśleć wszystkie za i przeciw zanim wprowadzimy jawny regulamin naszej firmy, bowiem może być w przyszłości niemiłym zaskoczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *