ETF-y – czyli jak inwestować długoterminowo poprzez fundusze notowane na giełdzie?

ETF-y to fundusze notowane na giełdzie, które znacznie różnią się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. W jaki sposób działają? Jak wygląda ryzyko związane z inwestowaniem w ETF-y? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działają ETF-y?

Jak wspomniano we wstępie ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to fundusze inwestycyjne, które są notowane na giełdzie, a co za tym idzie znacznie różnią się od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Różnica leży w tym przypadku nie tylko w wysokiej płynności, czy bieżącej wycenie, ale również celu funkcjonowania funduszy. Warto bowiem wiedzieć, że celem ETF-ów nie jest pokonanie rynku, czyli uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wierne naśladowanie danego instrumentu bazowego. W efekcie są to fundusze dedykowane do inwestowania długoterminowego. Co może być instrumentem bazowym? W tym przypadku istnieje wiele opcji, ponieważ mogą to być zarówno indeksy giełdowe, czy koszyki akcji, jak i surowce, czy nawet kryptowaluty. W praktyce ETF składa się z akcji tych samych spółek, które wchodzą w skład konkretnego indeksu giełdowego. W efekcie wzrost lub spadek jego wartości powoduje taki sam wzrost lub spadek wartości ETF-u.

Jak inwestować w ETF-y?

Inwestowanie w ETF-y cieszy się coraz większą popularnością, co wynika z dostępności tego typu funduszy. Warto bowiem wiedzieć, że jednostki uczestnictwa ETF-ów może kupić każdy, kto posiada konto maklerskie. Otworzyć można je u brokera, a przykładem może być Saxo, który pozwala inwestować w ETF-y notowane na wielu światowych giełdach. Obecnie otwarcie i korzystanie z rachunku maklerskiego dostępne jest online, co sprawia, że inwestowanie w ETF-y jest wygodne i nie wymaga wychodzenia z domu. Praktyczne kwestie związane z przeprowadzaniem tego typu transakcji zostały opisane w artykule przedstawiającym proces zakładania rachunku maklerskiego.

Inwestowanie w ETF-y – ryzyko

Zakup ETF-ów podobnie jak każda inna inwestycja wiąże się z określonym poziomem ryzyka, co sprawia, że inwestor może zarówno uzyskać zysk, jak i ponieść stratę. W przypadku ETF-ów ryzyko nie jest wysokie, ponieważ po stronie inwestora leży wyłącznie wybór odpowiedniego ETF-u, którego jednostki zostaną zakupione. Nie musi on natomiast samodzielnie wybierać spółek, których akcje będą kupowane, czy dokonywać zmian w portfelu. Za tego typu działania odpowiadają bowiem osoby zarządzające funduszem, które pilnują tego, by wiernie odwzorowywał on dany indeks. Jest to zarządzanie pasywne, które wiąże się z niskimi opłatami, co wynika z faktu, że nie wymaga dokonywania wielu czynności. W praktyce bowiem ETF-y to stabilne fundusze, które przynoszą atrakcyjne zyski w długoterminowej perspektywie. Dzieje się tak, ponieważ większość indeksów długoterminowo rośnie, a co za tym idzie ich naśladowanie może być znacznie korzystniejsze niż próba pokonania.

Podsumowując należy stwierdzić, że chcąc inwestować długoterminowo warto postawić na ETF-y, które mogą przynieść nie tylko atrakcyjne zyski, ale nie wymagają również ciągłego śledzenia notowań giełdowych. W efekcie ryzyko związane z tego typu inwestycjami nie jest zbyt wysokie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *