Jak długo nasze akta drzemią w kancelariach komorniczych?

DocumentManagementPic

Miałeś problem z Komornikiem 10 lat temu i potrzebujesz obejrzeć akta? A może po prostu obawiasz się, że cokolwiek tam nie złożysz, pozostanie na zawsze? Warto poznać regulacje związane z przechowywaniem akt w kancelariach komorniczych.

Problematykę tę reguluję Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych i częściowo art. 37b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że akta przechowywane są w kancelarii tak długo, jak długo trwa postępowanie egzekucyjne. Nawet jeśli jest ono zawieszone, czy też po prostu komornik nie wykonuje żadnych czynności – akta muszą być w niej przechowywane.

Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, nie ma już potrzeby przechowywania akt w kancelarii komorniczej. Przepisy stanowią, że akta spraw zakończonych przechowywane są przez Krajową Radę Komorniczą. W tym celu, uruchomiła ona Składnicę Akt, znajdującą się pod Łęczycą w województwie Pomorskim.

Teoretycznie, wygląda to w taki sposób, że po zakończeniu postępowania, Kancelarie przesyłają akta spraw egzekucyjnych do Składnicy Krajowej Rady Komorniczej, która następnie przechowuje je przez określoną ilość czasu? Jak długo? To zależy. Akta komornicze możemy podzielić na dwie kategorie archiwalne: A i B. Kategoria A to akta o bardzo dużym znaczeniu, które mogą być przydatne także na wiele lat. Dlatego przyjmuje się, że powinny być przechowywane długo i nie być niszczone. Przede wszystkim, są to akta egzekucji z nieruchomości, z udziałem Skarbu Państwa czy też akta spraw, gdzie egzekwuje się bardzo duże kwoty (więcej niż dwutysięczną krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę). Każdy komornik jest jednak zobowiązany do zaliczenia do tej kategorii także niektórych, przykładowych akt, normalnej egzekucji.

Akta kategorii A przechowywane są w Składnicy Krajowej Rady Komorniczej przez okres 15 lat. Po tym czasie przekazywane są do archiwum państwowego. Są to więc z założenia akta “wiekuiste” (które nigdy nie mają być zniszczone).

Inaczej sytuacja wygląda z pozostałymi aktami, a więc tymi zaklasyfikowanymi do kategorii B. Te przechowywane są tylko przez 5 lat, a po tym czasie – niszczone.

W praktyce, składowanie akt stanowi znaczną trudność. Składnica Akt została zapełniona bardzo szybko po jej otwarciu, co wynika z ogromnej ilości prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Dodatkowo, Krajowa Rada Komornicza mocno protestowała przeciwko obowiązkowi bezpłatnego przechowywania akt komorniczych, bo generuje to dla niej ogromne koszty. Dlatego też wystąpiła w 2008 r. do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 37b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który nakłada na nią taki obowiązek.

Wyrokiem z 14 grudnia 2010 r. (K 20/08) Trybunał uznał konstytucyjność skarżonych przepisów. Zakończyło to spór prawny o to, kto ma przechowywać akta spraw komorniczych, ale nie zmieniło w żaden sposób faktu, że Krajowa Rada Komornicza nie jest w stanie sobie z tym zadaniem poradzić. Dlatego też w rzeczywistości, przez większość czasu spośród wspomnianych 5 lub też 15 lat, kancelarie komornicze przechowują akta spraw zakończonych we własnych archiwach.

Artykuł pomogła nam opracować firma https://kataga.pl/, zajmująca się dystrybują materiałów biurowych dla kancelarii adwokackich oraz komornicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *