Jak zostać strażakiem?

strazak

Bycie strażakiem to niewątpliwie marzenie każdego małego chłopca. Czasami te marzenia uciekają wraz z wiekiem, a na ich miejsce przychodzą następne. Czasami jednak stają się one coraz bardziej realne a wiek nie sprawia, że odchodzą na margines. Przedstawiamy sposób na zostanie strażakiem dla tych chłopców, którzy mimo dojrzałego wieku nie uciekli od tych marzeń z dzieciństwa.

Na to, by zostać strażakiem mamy aż dwa sposoby. Aby zostać jednym z mężczyzn w służbie Państwowej Straży Pożarnej trzeba spełnić kilka podstawowych warunków:
– trzeba być obywatelem naszego kraju – Rzeczypospolitej Polskiej,
– nie wolno być karanym za przestępstwo bądź też przestępstwo skarbowe,
– trzeba korzystać z pełni przysługujących praw publicznych,
– trzeba posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły średniej,
– trzeba posiadać odpowiednią do zawodu sprawność fizyczną oraz psychiczną, adekwatną do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Jeśli w Państwowej Straży Pożarnej są wolne etaty na danym stanowisku w określonej jednostce organizacyjnej wtedy dana jednostka prowadzi nabór do PSP. W toku postępowania kwalifikacyjnego komisja bierze pod uwagę głównie dane na temat kandydata, które bierze z dokumentów, które tenże kandydat ówcześnie do komisji złożył a także na podstawie odbytej rozmowy kwalifikacyjnej oraz przebytego testu sprawnościowego. Kandydaci na to stanowisko mogą dostać dodatkowe punkty jeśli okaże się, że mają przydatne wykształcenie (w inny sposób i inne punty otrzymają ci kandydaci, którzy skończyli technikum, inaczej ci, którzy zdali maturę a inaczej ci, którzy skończyli studia wyższe i posiadają wykształcenie, które może się przydać do pracy w PSP). Dodatkowo punktowani są także ci, którzy posiadają prawo jazdy którejkolwiek kategorii oraz uprawnienia, które mogą się okazać przydatne w pracy strażaka w PSP (np. uprawnienia ratownika medycznego, uprawnienia płetwonurka czy też obsługi ciężkiego sprzętu). Dodatkowe punkty dostaje się także, jeśli jest się członkiem OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej), jeśli brało się udział w szkoleniach lub zawodach organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną.

Po przejściu tego etap następuje etap drugi, którym jest tzw. próba wydolnościowa, podczas której kandydat na strażaka musi wchodzić na stopnień w tempie 30 razy w ciągu jednej minuty. Próba jest prowadzona w innym czasie dla kobiet, dla których czas ten wynosi 4 minuty, oraz w innym dla mężczyzn, którzy tychże minut mają 5. Po tym ćwiczeniu kandydaci muszą przejść badanie częstości tętna.

Jeśli kandydat przejdzie i tą próbę, w której osiągną minimalny wskaźnik wydolności dopuszczane są do ostatniego etapu. Ostatnim etapem jest test wytrzymałości i sprawności fizycznej. Zestaw ćwiczeń w tej próbie może być modyfikowany, jednak zazwyczaj wygląda on tak samo i składa się z następujących ćwiczeń:
– siady proste z leżenia tyłem,
– bieg na 50 metrów (w przypadku mężczyzn),
– podciąganie się na drążku (w przypadku mężczyzn),
– rzut piłką lekarską,
– bieg wahadłowy,
– bieg na 1000 metrów (w przypadku mężczyzn).

Jeśli dany kandydat przejdzie przez wszystkie te testy począwszy od złożenia dokumentów i rozmowy kwalifikacyjne a kończąc na teście sprawnościowym i wszystkie podjęte przez niego próby zakończą się pomyślnie, wówczas kandydat zostaje mianowany na 3 lata do pracy w służbie przygotowawczej Państwowej Straży Pożarnej. Kiedy okres trzech lat mija, wówczas strażak zostaje mianowany strażakiem Państwowej Straży Pożarnej na stałe.

Drugi sposób to służba kandydacka, którą pełni się w jednej ze szkół PSP, która w systemie dziennym kształci kandydatów do bycia strażakiem. Po tych studiach kandydat uzyskuje tytuł inżyniera pożarnictwa, lub jeśli będzie kontynuował naukę – magistra inżyniera pożarnictwa lub tytuł technika pożarnictwa, co również umożliwia mu pracę w jednostce straży pożarnej. Czas nauki w szkole jest już wliczany do stażu pracy.

Autor artykułu:
Artykuł został przygotowany przez firmę unitechnikasklep.com.pl specjalizującej się w sprzedaży sprzętu ppoz. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *