Kim jest i jakie ma obowiązki lekarz pierwszego kontaktu?

generla

Człowiek, kiedy jest zdrowy, cieszy się życiem, nie myśląc praktycznie wcale o przychodni rodzinnej, o ewentualnym lekarzu pierwszego kontaktu. Natomiast, kiedy pojawia się jakikolwiek problem zdrowotny, to właśnie do tego lekarza należy się udać. Na jaki rodzaj pomocy można wtedy liczyć?

Kim jest lekarz pierwszego kontaktu

Lekarzem pierwszego kontaktu (tu znajdziesz spis lekarzy ze swojego miasta: http://spislekarzy.pl/) jest osoba, którą wybierze polski obywatel posiadający powszechne ubezpieczenie zdrowotne, które uprawnia do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Każdemu ubezpieczonemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania wyboru lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza rodzinnego, a także pielęgniarki i położnej. Swój wybór należy potwierdzić, wypełniając deklarację w przychodni, do jakiej jest się zapisanym. Swój wybór można zmienić w ciągu roku dwukrotnie. Jeśli osoba ubezpieczona zechce po raz trzeci, wiąże się to z kosztem w wysokości 80 zł. Opłaty tej nie ponoszą zaś ci, którzy wybrali innego lekarza ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

Jak żołnierz korzysta z opieki zdrowotnej

Poborowi i żołnierze mogą skorzystać z lekarza pierwszego kontaktu, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia dopiero w ostateczności. Przysługuje im bowiem pomoc medyczna dostępna w miejscowości, gdzie pełnią służbę wojskową. W pierwszej kolejności korzystają z usług specjalistów placówek medycznych nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Mogą to być również przychodnie utworzone przez Ministra Obrony Narodowej, bądź też znajdujące się na terenie Straży Granicznej.

Opieka medyczna przysługująca osobom skazanym

Osoby skazane otrzymują pomoc medyczną, jednak nie mają prawa do samodzielnego wyboru ani lekarza pierwszego kontaktu, ani pielęgniarki. Przysługuje im natomiast bezpłatna pomoc zdrowotna, a także artykuły sanitarne.

Obowiązki lekarza pierwszego kontaktu

Pacjent udaje się do lekarza rodzinnego po skierowane do specjalistycznego ośrodka, który lekarz ten ma obowiązek wskazać. Skierowania mogą też być wydawane na badania, jakie przeprowadza się bezpośrednio w przychodni. Dorośli są kierowani na badanie OB, morfologii krwi, na EKG i RTG. Natomiast dzieci otrzymują skierowanie na badanie OB, morfologii, na badanie moczu i na obecność pasożytów w kale. W sytuacji, kiedy badania te przeprowadza się w domu chorego, wówczas lekarz pierwszego kontaktu zapewnia niezbędne pojemniki, natomiast samo badanie zleca pielęgniarce, którą pacjent zadeklarował.

Skierowanie na badania diagnostyczne

Oprócz bezpłatnych badań, jakie można wykonać w przychodni, pacjent uzyskuje skierowanie na płatne badania diagnostyczne. Lekarz pierwszego kontaktu kieruje wówczas na badania związane z przewodem pokarmowym, czyli na gastroskopię i na kolonoskopię.

Gdy potrzebna specjalistyczna pomoc

W sytuacji, kiedy podstawowy zakres pomocy medycznej jest niewystarczający, wówczas lekarz rodzinny wystawia skierowanie do określonego specjalisty. Skierowanie to nie może być jednak wystawione wcześniej, zanim nie zostaną wykonane odpowiednie badania diagnostyczne. Lekarz podstawowej opieki kieruje też pacjenta do szpitala, jeśli rozpoznanie wskazuje na taką właśnie konieczność.

Do przychodni po recepty

Kiedy pacjent leczy się według wskazań lekarza specjalisty, po recepty może udać się do swojego lekarza rodzinnego. Lekarz pierwszego kontaktu wystawi receptę, gdy zapozna się z pełnym zakresem informacji związanym z historią choroby, sposobie leczenia, a także z wiadomością o planowanych terminach wizyt kontrolnych.

Skierowanie na rehabilitację

Jeśli pacjent potrzebuje przejść rehabilitację, wówczas także udaje się do lekarza rodzinnego po skierowanie do poradni rehabilitacyjnej. Jest ono niezbędne w sytuacji, kiedy terapia dotyczy korekty wad postawy, bądź dysfunkcji narządów ruchu. Z kolei, gdy jest to rehabilitacja pourazowa, pacjent może uczęszczać na terapię bądź to do poradni, bądź to zorganizować ją w swoim domu. Pacjent musi pamiętać o tym, że skierowanie jest ważne tylko przez 30 dni, dlatego też trzeba je zarejestrować we wskazanym ośrodku, by nie straciło ważności.

1 komentarz

  1. Anna Jaworska pisze:

    Leczenie u lekarze pierwszego kontaktu w Polskich realiach przeważnie kończy się na poklepaniu po ramieniu, wysłuchaniu narzekania na zdrowie starszych pań i ostatecznie przepisanie recepty na lek lub skierowanie do specjalisty z terminem 4 miesięcznym. Tak było za każdym razem w moim przypadku w naszej przychodni w Warszawie. Dlatego zmieniłam państwową przychodnie zdrowia na prywatną. Jak komuś zależy na szybkim leczeniu albo badaniach to słuchajcie kochane, nie ma co czekać na wolne terminy z NFZetu! Zdrowie macie tylko jedno! Mogę polecić z mojego doświadczenia przychodnie Medica z ul. Smolnej niedaleko skweru Wisłockiego. Przychodnia mieści się w ekskluzywnej kamienicy i wszystko mają tam na miejscu. Badania, lekarzy specjalistów itd. Na ich stronie (http://www.medica2000.com.pl/) możecie się umówić na wizytę. Zmieniłam zdanie o polskich lekarzach po kilku wizytach w Medice. Pozdrawiam i zdrowia życzę! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *