Oznaczenia ppoż w zakładzie pracy – sprawdź czy masz wszystkie

Dokładne oznakowanie przeciwpożarowe, choć czasem bywa bagatelizowane, ma ogromne znaczenie w sytuacji zagrożenia pożarowego. W każdym zakładzie pracy powinny więc znaleźć nie tylko wszelkie możliwe zabezpieczenia przeciwpożarowe, ale również oznakowania, aby pracownicy użytkownicy budynku wiedzieli, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.

Oznakowania przeciwpożarowe w zakładzie pracy nie są dobrą wolą pracodawcy, ale przede wszystkim obowiązkiem, jaki nakładają na niego przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wszystkie niezbędne oznaczenia powinny znaleźć się przede wszystkim w ciągach komunikacyjnych, które są drogami ewakuacyjnymi, a także w miejscach, gdzie znajduje się podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Koniecznie trzeba również oznaczyć wszelkie miejsca, w których ryzyko pożaru jest mocno podwyższone, a ryzyka tego nie da się zniwelować. Dzięki temu użytkownicy maszyn czy urządzeń będą wiedzieli, że muszą zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Certyfikowane znaki przeciwpożarowe

Wszelkie tabliczki czy oznaczenia związane z ochrona przeciwpożarową nie mogą być dowolne, a musza spełniać standardy związane z certyfikatami czy normami. Muszą również posiadać świadectwo dopuszczenia do użytku, które jest wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Jeśli więc zamierzamy zaopatrzyć się w oznakowanie, warto upewnić się, czy spełnia wszystkie normy i jest certyfikowane. Warto również pamiętać, że brak takich oznaczeń może ściągnąć na właściciela budynku sporo kłopotów. W razie kontroli przeciwpożarowej, jeśli w budynku nie będzie wymaganego oznakowania, jego właściciel lub zarządca zostaną pociągnięci do odpowiedzialności finansowej. Wszystkie oznakowania przeciwpożarowe muszą być właściwie widoczne – nie może więc być sytuacji, gdy są one zasłonięte przez meble lub inne elementy wyposażenia budynku . Znaki przeciwpożarowe najczęściej są kwadratowe lub prostokątne, mają biały kolor na czerwonym tle. Dzięki temu od razu kojarzą się ze swoim przeznaczeniem i bardzo łatwo rzucają się w oczy.

Właściwe wyposażenie budynku

W ochronie przeciwpożarowej ważne jest nie tylko samo oznakowanie, ale również wyposażenie budynku i jego konstrukcja. Już na etapie projektowania i budowania obiektu należy pamiętać, by spełniał on wszystkie standardy ochrony przeciwpożarowej. Elementy konstrukcyjne powinny być trwałe, solidne, a także odporne na działanie ognia przez konkretny czas. Warto również zadbać o właściwe okna i drzwi, które zapewnią odpowiednia ochronę. W zakładach pracy, szczególnie tam, gdzie zagrożenie pożarowe jest wysokie, warto zainstalować drzwi aluminiowe wewnętrzne zamiast typowych drzwi drewnianych. W razie wybuchu pożaru powinny one oprzeć się działaniu ognia i zapobiec rozprzestrzenianiu się go na inne pomieszczenia. Warto pamiętać, ze na chronię przeciwpożarowej budynku nie należy oszczędzać i trzeba zadbać o wszelkie niezbędne wyposażenie i oznakowanie. Wiele osób nie przykłada do tego zbyt dużej uwagi, jednak w razie pożaru okazuje się, że dobre oznakowanie czy bezpieczne wyposażenie pomagają zminimalizować szkody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *