Studia podyplomowe na kierunku Ochrona środowiska szansą na dalszy rozwój kariery

W obliczu nieuchronnych zmian klimatycznych rośnie świadomość ludzi. Ekologia oraz szeroko pojęta ochrona środowiska to zagadnienia o kluczowym znaczeniu w obecnych czasach. Edukacja ekologiczna dotyczy już najmłodszych, a dzięki niej poznają oni zagrożenia, które niesie ze sobą brak troski o planetę. Wraz z ociepleniem klimatu i rosnącą wiedzą coraz częściej poszukiwani są specjaliści z zakresu ochrony przyrody, a studia na powiązanych z tą tematyką kierunkach stają się jeszcze popularniejsze.

Wynagrodzenia w ochronie środowiska

Zarobki w tej branży są bardzo zachęcające, szczególnie dla osób, które chcą kontynuować swoją karierę w tej dziedzinie. Wynagrodzenia oscylują w granicach 4,5 tysiąca zł brutto. W przypadku stanowisk kierowniczych zarobki prezentują się znacznie lepiej, bo średnio kadra zarządzająca otrzymuje pensję w wysokości około 8 tysięcy zł brutto miesięcznie. 

Studia podyplomowe na kierunku Ochrona środowiska – dla kogo?

Tego typu studia skierowane są dla słuchaczy, którzy posiadają już doświadczenie w tej dziedzinie, ale chcą się dalej rozwijać i poszerzać zakres swojej wiedzy, w szczególności do:

  • pracowników administracji i zarządzania zasobami środowiska w jednostkach samorządowych,
  • pracowników instytucji oraz tradycyjnych zakładów pracy, którzy odpowiadają za ochronę środowiska naturalnego,
  • absolwentów kierunków związanych z ekologią, ochroną środowiska i przyrody.

Studentem może zostać również osoba, która jest zatrudniona w innej branży, ale pragnie zmienić swoje kwalifikacje. Studenci studiów podyplomowych na kierunku Ochrona środowiska zdobywają wiedzę dotyczącą kwestii organizacyjnych, prawnych, finansowych oraz technicznych w tej dyscyplinie. Dzięki temu będą idealnymi kandydatami do zdobycia pracy w administracji publicznej, ośrodkach naukowych, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych.

Studia podyplomowe na kierunku Ochrona Środowiska w WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie otwarła kilka kierunków studiów podyplomowych związanych z ochroną środowiska już w 2018 roku. Studenci mogą kontynuować kształcenie o profilu:

  • Menedżer Energii – kierunek dla osób, którym nie są obce problemy zarządzania energią w firmach, miastach, powiatach i gospodarstwach indywidualnych,
  • Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie – doskonała opcja dla absolwentów kierunków: Ochrona i inżynieria środowiska, Architektura krajobrazu, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie, Marketing oraz dla osób, które ukończyły studia o charakterze rolniczym, leśnym, technicznym, przyrodniczym i społecznym,
  • Zdrowie i Środowisko – wiedza zdobyta na tym kierunku obejmuje poznanie zależności pomiędzy zdrowiem ludzkim a stanem środowiska naturalnego,
  • Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa – idealne kierunki dla osób, które ukończyły Ochronę i inżynierię środowiska, Gospodarkę przestrzenną, kierunki techniczne, leśne, przyrodnicze i rolnicze.

Studia podyplomowe na tym kierunku trwają zaledwie dwa semestry. Studentami mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Zajęcia na studiach podyplomowych o kierunku Ochrona środowiska prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *