Po jakim czasie firmy pożyczkowe oddają sprawę niespłaconych chwilówek do sądu?

Przy podpisywaniu lub zawieraniu na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, umów pożyczkowych pożyczkodawca zgodnie z Kodeksem cywilnym bierze na siebie obowiązek udzielenia zobowiązania w ustalonej kwocie i terminie. Klient z kolei powinien dokonać spłaty chwilówki, wraz z odsetkami i innymi naliczonymi opłatami w terminie. Jeśli jednak tego nie zrobi, po pewnym czasie firma pożyczkowa w razie przedłużającego się braku spłaty chwilówki skieruje sprawę do sądu. Kiedy będzie to miało miejsce?

Termin spłaty chwilówki

Każdą pożyczkę, niezależnie od tego, kto ją udzielił, trzeba spłacić. W przypadku banków czy firm działających w sektorze pozabankowym w umowie zwykle ustalony jest termin zwrotu środków, wraz z ewentualnymi odsetkami i innymi opłatami. Niedotrzymanie momentu spłaty chwilówki spowoduje, że firma może rozpocząć działania windykacyjne wobec nierzetelnego klienta.

Windykacja polubowna

Firmy pożyczkowe w pierwszej kolejności po upływie terminu spłaty chwilówki starają się skontaktować z klientem i dociec, dlaczego ten nie oddał środków. Mają one pełne prawo do naliczania odsetek karnych od niespłaconego zobowiązania. Wysyłają też monity – przypomnienia o konieczności spłaty należnej im kwoty.

Jeśli wszystkie takie działania podejmowane w ramach windykacji polubownej zawiodą, tzn. pożyczkobiorca nadal nie spłaci chwilówki, firma może oddać sprawę do zewnętrznej firmy windykacyjnej, wysłać klientowi przedsądowe żądanie zapłaty, a następnie skierować sprawę do sądu.

Postępowanie egzekucyjne

Zanim dojdzie do sprawy, podczas której sąd będzie rozpoznawał zasadność ściągania wierzytelności, klienci firm pożyczkowych mają wiele szans na to, by spłacić swoje zobowiązanie, wraz z naliczonymi odsetkami karnymi. W przeciwnym wypadku najpewniej sąd wyda nakaz zapłaty, który będzie podstawą wszczęcia komorniczego postępowania egzekucyjnego. Komornik będzie uprawniony do dalszych działań w kwestii ściągnięcia wierzytelności oraz pokrycia ponoszonych przez siebie kosztów egzekucji komorniczej.

Lepiej więc dokonać spłaty chwilówki, zanim jeszcze do całej sprawy włączony zostanie sąd lub komornik.

Po jakim czasie firmy windykacyjne idą do sądu?

Jeśli metody polubownego ściągnięcia chwilówki i odsetek karnych nie skutkują, upływa nawet kilka miesięcy czy pół roku, zanim sprawa niespłaconej pożyczki ostatecznie znajdzie się w sądzie. Jednak gdy już tak się stanie, najpewniej po pewnym czasie komornik zapuka do drzwi nierzetelnego dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *