Rozliczanie podatków w Anglii w pigułce

Tax calculator and pen

Jak w każdym kraju tak również w Wielkiej Brytanii tamtejszy Urząd Skarbowy pobiera podatki corocznie. Pieniądze z tych podatków wpłacone przez płatników zasilają budżet państwa i są wydawane na pokrycie kosztów usług publicznych. W Wielkiej Brytanii istnieje szereg różnych podatków. Wśród nich wyróżniamy: Income Tax, czyli podatek dochodowy, który odprowadza każdy żyjący i pracujący w Wielkiej Brytanii, Capital Gains Tax to podatek od zysków kapitałowych, Inheritance Tax, czyli podatek od otrzymanego spadków, Stamp Duty- opłata skarbowa i Value Added Tax-Vat.

Podatek dochodowy

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy to każdy, kto pracuje w UK lub pobiera emeryturę czy rentę ma automatycznie pobierany podatek a jego kwota jest regularnie odtrącana z pensji, emerytury czy renty. Inaczej sprawa wygląda, gdy prowadzimy działalność gospodarczą. W tym przypadku rozliczyć musimy się sami z należnego podatku i to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Istnieje również prostsza wersja umożliwiająca odprowadzania podatku od działalności gospodarczej. Jest nią Shot Tax Return. Jest skierowany dla tych przedsiębiorców, którzy mają przejrzystą sytuację podatkową. W Wielkiej Brytanii podatek zależny jest od zarobków.

W jaki sposób można opłacić podatek dochodowy w UK

Istnieje kilka sposobów na opłacenie podatku. Można to zrobić w formie jednorazowej zapłaty, za pomocą systemu PAYE, który samodzielnie oblicza i pobiera należny podatek z naszych zarobków, poprzez samodzielne rozliczenie podatku oraz jako podatek pobierany u źródła. System rozliczania podatkowego uzależniony jest od naszej formy zatrudnienia.

Terminy i kary za zwłokę

Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji podatkowej to 31 styczeń. Po tym terminie zaczyna się naliczanie kar. Za niezłożeni deklaracji w pierwszym ustalonym terminie zapłacimy 100 funtów kary. Kolejny termin to 31 lipiec i kolejne 100funtów. Kolejne kary narastają, co pół roku. Dokumentację podatkową należy trzymać przez 22 miesiące po ukończonym roku kalendarzowym.

Personal Allowance-kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to dochód, za który nie musimy odprowadzić podatku. Praktycznie każdy, kto zamieszkuje Wielką Brytanię ma do niej prawo. Kwota ta jest uwarunkowana naszym wiekiem i dochodami, jakie otrzymaliśmy w danym roku. Jeśli jesteś pracownikiem na etacie lub pobierasz emeryturę ulga ta zostaje przydzielona automatycznie.

Zwrot z podatku

W Wielkiej Brytanii tak jak i w Polsce bywa, że podatek, jaki musimy uiścić czasem nadpłacamy. Dzieje się tak z różnych powodów na przykład poprzez zmiany miejsca pracy. Gdy należy Ci się zwrot z podatku możesz wystąpić o jego wypłacenie, kiedy tylko chcesz. Może to być po zakończeniu roku podatkowego lub w jego trakcie. Na odzyskanie nadpłaconego podatku w UK mamy cztery lata. Aby odzyskać podatek będąc zatrudnionym trzeba zgłosić się od Urzędu Skarbowego i wytłumaczyć, dlaczego sądzimy, że należy nam się zwrot. Jeśli nie pracujemy, jesteśmy na emeryturze lub bezrobociu wystarczy wypełnić formularz P50.

Kody podatkowe

W Wielkiej Brytanii funkcjonują kody podatkowe. Służą one do ustalenia właściwego podatku przez pracodawcę. Kody podatkowe rozpoczynają się od litery ustalającej daną grupę podatkową. Podatnik sam musi się zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego, jeżeli uważa, że kod podatkowy wedle, jakiego jest rozliczany nie jest właściwy dla niego. Najczęściej zmieniamy kody podatkowe z powodu podjęcia bądź utraty pracy lub pracy dodatkowej lub gdy przechodzimy na emeryturę. W wyjątkowych sytuacjach, gdy pracodawca nie posiada pełnej wiedzy na temat naszej sytuacji może użyć awaryjnego kodu podatkowego, jakim jest Emergency Tax Code. Za pomocą tego nadzwyczajnego kodu podatek pobierany jest aż do momentu, gdy nie zostaną pracodawcy dostarczone odpowiednie dokumenty przez Urząd Skarbowy i nadany poprawny kod podatkowy. Kiedy kod podatkowy jest już znany pracodawca nalicza właściwy podatek i ewentualne nadpłaty wynikłe z użycia kodu specjalnego zostają pracownikowi zwrócone.

Źródło: http://www.rozliczenia-online.com/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *