Ściga cię komornik? Sprawdź czy jest szansa na spłatę długu bez zajmowania mienia!

hammer-611589_960_720

Zajęcie komornicze to ostatni krok na etapie dochodzenia spłaty długów przez naszych wierzycieli. Wszczęcie procedury sprawia, że mamy związane ręce. Jeśli nie posiadamy wystarczającej ilości środków na koncie, komornik ma prawo zająć nasze mienie, a następnie zlicytować je na poczet odzyskania długu. Licytacje takie są zazwyczaj niekorzystne dla dłużnika, gdyż doprowadzają do sytuacji, w której jego majątek sprzedany zostaje jedynie za ułamek wartości, z czym niejednokrotnie trudno jest się pogodzić. Co robić, kiedy nie mamy wolnych środków na spłatę zobowiązań, a komornik puka do naszych drzwi?

            Zajęcie komornicze to środek ostateczny, jednakże wielu wierzycieli decyduje się na skorzystanie z niego, gdyż zwyczajnie nie chcą już dłużej czekać na spłatę zaległych zobowiązań. Trudno im się dziwić – problemy finansowe jednej strony nie powinny stwarzać sytuacji, w której druga strona ponosi konsekwencje naszej chwilowej niewypłacalności. Kiedy dojdzie już do zajęcia komorniczego, możemy spodziewać się, że w pierwszej kolejności sprawdzone zostanie nasze konto w banku, a w przypadku niewystarczającej ilości środków zajęcie dotyczyć będzie także naszego mienia. Może to stwarzać problemy dla dłużnika szczególnie, gdy zajęcie dotyczyć będzie ruchomości niezbędnych do codziennego funkcjonowania, jak np. samochodu. W takiej sytuacji najlepiej dążyć do jak najszybszej spłaty zaległego zobowiązania. Rozwiązaniem sytuacji mogą być pożyczki z komornikiem.

            Uzyskanie pożyczki z komornikiem w tle może być problematyczne, jednakże nie jest niemożliwe. Niska ocena zdolności kredytowej osób względem których rozpoczęto egzekucję komorniczą nie jest niczym zaskakującym. Wydawałoby się więc, że osoby takie nie mają szans na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań. W praktyce jest to jednak możliwe. O ile banki patrzą na osoby zadłużone sceptycznie, o tyle wiele instytucji pozabankowych pozostaje otwartych na negocjacje.

Zajęcie mienia przez komornika w wielu przypadkach stanowi przeszkodę nie do pokonania. Banki podlegające rygorystycznemu prawu bankowemu, ale także skomplikowanym regulacjom wewnętrznym, odrzucą nasz wniosek uznając nas za osoby niewypłacalne, które nie będą w stanie udźwignąć ciężaru kolejnych zobowiązań finansowych. Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku firm pożyczkowych będących instytucjami pozabankowymi, które opierają swoją działalność przede wszystkim na swoim własnym kapitale. Takie firmy są skłonne do rozmów i nie traktują zajęcia komorniczego jako przeszkodę nie do obejścia. Wiele z nich posiada specjalną ofertę pożyczek z komornikiem, która skierowana jest do osób, które znalazły się w tej podbramkowej sytuacji. Takie oferty traktowane są dużo bardziej indywidualnie, a ich ostateczny kształt zależny jest od naszych osobistych potrzeb i możliwości – również możliwości finansowych.

Skorzystanie z pożyczki z komornikiem daje nam realną szansę na wyjście z zadłużenia. Oferty takie często przewidują możliwość spłaty w ratach, co w naszej sytuacji wydaje się najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Decyzja o przyznaniu i warunkach pożyczki podejmowana jest w oparciu o ocenę naszej sytuacji finansowej i możliwości spłaty nowego zobowiązania. Pozwala to na realne zabezpieczenie obu stron umowy, ale też sprawia, ze szanse na przyznanie pożyczki znacząco wzrastają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *