Aktualne tendencje na rynku pracy

148-NG-consistancy

Poradnik przyszłego studenta

Zdaniem doradców zawodowych i przedstawicieli wielu agencji pośrednictwa pracy, w ciągu najbliższych kilku lat najłatwiej będzie znaleźć pracę informatykom, programistom i inżynierom, chociaż z problemem braku zatrudnienia nie będą borykać się także obecni studenci medycyny, pedagogiki, prawa, ekonomii, logistyki czy matematyki. Pracodawcy chętnie będą również zatrudniać osoby z doświadczeniem w pielęgnacji i opiece nad chorymi. W cenie wciąż jest wiedza techniczna i dobre wykształcenie. Coraz większe perspektyw oferują też młode, dopiero rozwijające się branże takie jak media społecznościowe. Eksperci są zdania, że ten, nie do końca jeszcze zagospodarowany, obszar ma szansę wygenerować wiele nowych zawodów i rozwinąć nowe perspektywy przed młodymi ludźmi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Same studia, niestety, nie wystarczą, żeby dostać pracę marzeń. Coraz większe oczekiwania przyszłych pracodawców sprawiają, że studia muszą wiązać się z nauką języka obcego, a najlepiej, gdyby dodatkowo udało się je połączyć z praktykami i pracą wakacyjną. Nie da się ukryć, że wielu pracodawców niezwykle ceni doświadczenie zdobyte podczas takiego stażu, na równi ze znajomością branży oraz jej środowiska biznesowego. Ważne jest także, by zachować konsekwencję i spójność swoich działań: wokół raz wybranej branży, w której chcemy stawiać pierwsze zawodowe kroki,warto długofalowo budować swoje doświadczenie zawodowe.

Inne ważne czynniki

Według specjalistów, na znaczeniu wciąż będą zyskiwać umiejętności interpersonalne w biznesie. Atrakcyjni kandydaci na pracowników to tacy, którzy dbają o rozwój kompetencji miękkich i wykazują elastyczne stanowisko wobec zmian, posiadają umiejętność współpracy (zarówno wewnątrz działu, jak i na zewnątrz, w relacji pracownik – klient), przejawiają inicjatywę i charakteryzuje ich sprawna komunikacja interpersonalna. Pracodawcy cenią sobie także szybkość działania, myślenie kategoriami biznesu i szeroko rozumianą zaradność, nie tylko w formie deklaratywnej, jako punkt w CV, ale poparte działaniami w praktyce.

Oczekiwania studentów

Jakie są z kolei oczekiwania młodych ludzi, którzy właśnie wkroczyli w próg dorosłości i dopiero rozpoczynają karierę zawodową? Okazuje się, że z ich punktu widzenia ważna jest możliwość sprawdzenia się, rozwoju i samorealizacji, nie tylko na polu zawodowym. Przy dzisiejszych dynamicznych zmianach ekonomicznych i trudnej sytuacji na rynku pracy na czoło priorytetów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, wysuwa się jego stabilność, co jest w pełni zrozumiałe. Z profesjami, które uważa się za stabilne, łączy się głównie administrację biurową i państwową– i tam widzi siebie w przyszłości spory odsetek absolwentów studiów humanistycznych i ekonomicznych. Inne popularne wśród nich sektory to edukacja, szkolenia, HR, media, a także… służby mundurowe! Absolwenci uczelni technicznych chętnie podjęliby pracę w branżach związanych z inżynierią, konstrukcjami, technologiami i – popularną niezmiennie, od lat – informatyką. Zaskakujący może wydawać się fakt, że te branże, które wydają się rozwojowe i atrakcyjne z punktu widzenia pracodawcy, zupełnie nie interesują studentów. Jedynie 5% ankietowanych wyraziła chęć pracy w branży internetowej/e- commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *