Dla kogo jest ewidencja BDO i jakie są jej najważniejsze zasady?

Wiele działalności gospodarczych podczas wytwarzania swoich produktów lub świadczenia usług, wytwarza różnego rodzaju odpady, które należy przekazywać w odpowiednie miejsca lub utylizować. Należy je jednak odpowiednio magazynować i prowadzić ich ewidencję, aby w razie kontroli móc przedstawić dokumentację, która uchroni nas przed karami. Poprawność ewidencji BDO jest opisywana w ustawie oraz konkretnych rozporządzeniach dotyczących odpadów.

Kto powinien prowadzić ewidencję BDO?

Ewidencja BDO jest dokumentacją niezbędną dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które w swojej działalności wytwarzają różnego rodzaju odpady. W zależności od ich ilości oraz rodzaju będzie trzeba corocznie udokumentować gospodarowanie odpadami w formie sprawozdania. Podmioty zobowiązane do prowadzenia takiej ewidencji, są opisane w ustawie o odpadach, która reguluje wszelkie przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji. Z tego obowiązku są zwolnieni wytwórcy odpadów komunalnych, czyli firmy, które posiadają śmieci, o składzie i charakterze odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

Najczęściej taki obowiązek leży na firmach produkcyjnych, które podczas pracy wytwarzają znaczne ilości odpadów. Zobowiązane do prowadzenia ewidencji BDO są również wszelkiego rodzaju działalności medyczne, np. stomatologia czy chirurgia, lekarze, weterynarze czy firmy zajmujące się budowaniem i remontowaniem nieruchomości. Są to najczęściej odpady wytwarzane w dużych ilościach lub stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla człowieka.

Inne działalności objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów to zakłady kosmetyczne, gdzie świadczone są usługi medycyny estetycznej. Odpady wytwarzają również niektóre sklepy, szczególnie wielkopowierzchniowe. Ewidencjonuje się je także w warsztatach samochodowych, które często zapominają o tym obowiązku. Jest to błąd, przez który możemy zostać ukarani podczas kontroli prowadzonej przez np. policję czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wszelkie wyjątki dotyczące prowadzenia ewidencji dla przedsiębiorców wytwarzających odpady są określane w rozporządzeniach, które ogłasza Minister Klimatu.

Pamiętaj, że jeśli w ciągu roku przekroczysz ilość odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, musisz uzyskać wpis do Rejestru BDO i rozpocząć ich ewidencjonowanie.

Jakie są zasady prowadzenia ewidencji odpadów?

Sporządzanie ewidencji BDO odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidualnego konta przypisanego dla konkretnego podmiotu. Do jej prowadzenia zobowiązani są wytwórcy odpadów objęci ustawą oraz odpowiednimi rozporządzeniami. Ewidencja może być prowadzona na podstawie kart przekazania odpadów (KPO), ale niektóre podmioty będą również zobligowane do prowadzenia kart ewidencji odpadów (KEO)

Czym jest uproszczona ewidencja BDO?

W przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji BDO podmioty są zobowiązane jedynie do sporządzenia karty przekazania odpadów (KPO) i nie muszą sporządzać elektronicznych kart ewidencji (KEO). Jest to dopuszczalne w przypadku wytwórców, którzy produkują ilości odpadów niebezpiecznych poniżej 100 kg rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 5 ton. Jeżeli w firmie wytwarzane są odpady powyżej podanych mas, należy prowadzić również karty ewidencji odpadów (KEO).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *