Jak poprawić procesy produkcyjne korzystając z systemu MES?

System realizacji produkcji (MES) to system informacyjny, który łączy, monitoruje i kontroluje złożone systemy produkcyjne i przepływy danych w hali produkcyjnej. Głównym celem systemu mes jest zapewnienie skutecznego wykonywania operacji produkcyjnych i poprawa wydajności produkcji.

System mes pomaga osiągnąć ten cel, śledząc i gromadząc dokładne dane w czasie rzeczywistym dotyczące pełnego cyklu życia produkcji, od wydania zamówienia aż do etapu dostawy produktu gotowego. Gromadzi dane dotyczące genealogii produktu, wydajności, identyfikowalności, zarządzania materiałami i produkcji w toku oraz innych działań zakładu w miarę ich występowania. Te dane z kolei pozwalają decydentom zrozumieć bieżące ustawienia hali produkcyjnej i lepiej zoptymalizować proces produkcji.

Architektura systemu wykonywania produkcji

To, co sprawia, że system mes jest ważny, polega na tym, że służy on jako warstwa funkcjonalna między ERP a systemami kontroli procesów w hali produkcyjnej, zapewniając producentom wgląd w przepływ pracy w czasie rzeczywistym, elastyczność i wgląd w to, jak najlepiej usprawnić operacje produkcyjne w całym przedsiębiorstwie.

Oprócz tych podstawowych funkcji, MES pozwala producentom przezwyciężyć wyzwanie zgodności z przepisami ustanowione przez dla regulowanych branż, takich jak farmaceutyki, żywność i napoje, klasa urządzeń medycznych i biotechnologia, a także biologia deweloperzy i organizacje badawcze na zlecenie.

System mes prowadzi „zapis powykonawczy” lub zapis historii urządzenia dla każdej jednostki produktu i partii poprzez gromadzenie danych, procesów i wyników procesu produkcyjnego w celu zapewnienia zgodności. Ponadto może przynosić korzyści zarówno produkcji dyskretnej dla takich branż jak lotnictwo, obronność i motoryzacja, jak i produkcji procesowej dla przemysłu chemicznego, naftowego i gazowego, energetycznego i energetycznego oraz przemysłu celulozowo-papierniczego.

Korzyści z systemu mes

termistory ntcMES jest często zintegrowany z ERP, zarządzaniem łańcuchem dostaw, zarządzaniem cyklem życia produktu i innymi kluczowymi systemami informatycznymi.

Kluczowe zalety korzystania z MES obejmują:

-Zwiększona satysfakcja klienta
-Poprawiona zgodność z przepisami
-Większa zwinność i czas na wprowadzenie na rynek
-Poprawiona widoczność łańcucha dostaw
-Skrócony czas cyklu produkcyjnego
-Eliminacja formalności i ręcznego wprowadzania danych
-Skrócony czas realizacji zamówienia
-Niższe koszty pracy
-Zwiększone wykorzystanie maszyny

Najlepsi dostawcy systemów wykonywania produkcji

Na rynku MES jest kilku dostawców, którzy oferują pakiety i aplikacje zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Niektórzy z wiodących dostawców to Quantum.

To kompleksowy system kontrolujący wszystkie działania występujące w hali produkcyjnej. Zaczyna się od wszystkich różnych zamówień od klientów, systemu MRP, harmonogramu głównego i innych źródeł planowania; a następnie konstruuje produkty w najbardziej efektywny, tani, celowy i wysokiej jakości możliwy sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *