Jak sporządzić testament

Testament, to ostatnia wola umierającego. W dokumencie może przekazać kilka słów swoim bliskim, a przede wszystkim podzielić pomiędzy nich swój majątek. To bardzo ważne. Gdy dana osoba za życia nie pomyślała o spisaniu testamentu, może to przysporzyć w przyszłości wielu problemów spadkobiercom. W tym artykule podpowiemy jak sporządzić zgodnie z prawem ostatnią wolę.

Po pierwsze – do sporządzenia testamentu nie potrzebujemy żadnych dokumentów. Nie musimy załączać do nich danych firmy, aktów notarialnych czy wyciągów bankowych.

Po drugie – testament nie może być wydrukiem komputerowym. Dokument ten musi zostać spisany w całości odręcznie, własnoręcznie przez spadkodawcę. Tylko w przypadku testamentów alograficznego i ustnego, ostatnia wolna może zostać spisana przez inną osobę. Aby testament był ważny, musi być również własnoręcznie podpisany przez spadkodawcę. Ma to za zadanie uwiarygodnić testament i jednocześnie zniechęcić osoby postronne do sfałszowania dokumentu. Znane są jednak przypadki, gdy bliscy osoby zmarłej posługiwali się podrobionym testamentem. Wtedy, aby ustalić jego ważność porównywany jest charakter obu pism z dokumentami bez wątpienia sporządzonymi przez spadkodawcę.

Po trzecie, należy pamiętać o podpisie. Jak wspomniano wyżej, podpis spadkodawcy musi zostać złożony odręcznie. Nie musi natomiast być czytelny. Może być to tzw. parafka, którą spadkodawca posługiwał się przez całe życie. Pozwoli to na stwierdzenie, czy dokument został napisany przez właściwą osobę. Gdy podpisu zabraknie, testament może zostać podważony. Nie ma przepisu, który wymaga również podpisania się pod takim oświadczeniem pełnym imieniem i nazwiskiem. Ważne jest, aby owy podpis jednoznacznie sugerował osobę, np. „Twoja kochająca córka”, „Twój brat, Michał”, „Twój ojciec”.

Po czwarte – każdy testament zawsze opatrzony jest datą dzienną. Brak wpisanej daty nie rzutuje jednak na unieważnienie dokumentu. Informacja ta przydatna jest w sytuacji, gdy spadkodawca zdecydował się na wprowadzenie zmian w swoim testamencie. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli ustalić ich kolejność.

Po piąte, testament nie może powoływać spadkobiercy, z zastrzeżeniem terminu lub warunku. Chodzi tu o zapisy takie, jak np. Jan Nowak powołał na spadkobiercę swojego syna, pod warunkiem, że ten się ożeni i zostanie lekarzem. W takim przypadku, sąd może nawet unieważnić cały dokument. Testament zachowa ważność, jeśli warunek lub termin zawarty w oświadczeniu zostanie zrealizowany przed otwarciem spadku.

Po szóste – testament to oświadczenie indywidualne, a nie zbiorowe. Nie można sporządzić jednego testamentu dla kilku osób. Innymi słowy, małżonkowie nie mogą przygotować wspólnego dokumentu. Każde z nich musi przygotować odrębny testament. Polskie prawo cywilne uznaje tego typu oświadczenia za nieważne.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój testament będzie prawidłowo przygotowany, pomoże Ci w tym nasz radca prawny Wrocław.Kancelaria prawna Securum posiada doświadczenie w prawie spadkowym. Nasz prawnik Wrocław pomaga w szeroko rozumianych sprawach spadkowych. Mowa tu nie tylko o sporządzeniu testamentu, ale również o wydziedziczeniu, uzyskaniu zachowku, odrzuceniu spadku, jego podziale oraz o stwierdzeniu nabycia spadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *