Jesteś posądzony o mobbing? Czy możesz się bronić?

Mobbing niestety jest częstym zjawiskiem, ale niestety też słowa „mobbing” niejednokrotnie się nadużywa. Jak pokazują statystki wiele posądzeń o mobbing jest raczej „zemstą” na pracodawcy i tak naprawdę do prześladowań czy nadużyć nigdy nie dochodziło. Dlatego też będąc posądzonym o mobbing, możesz się bronić. W dzisiejszym poradniku podpowiemy Ci jak. Tutaj często niezbędna jest pomoc adwokata od prawa pracy.

Mobbing – kiedy o nim mowa?

Mobbing jest zjawiskiem, które odnosi się do działania bądź też sposobu zachowania wobec pracownika. Polega ono o nękaniu i prześladowaniu, ale może mieć także formę zastraszania. Skutkami jest niska samoocena, ale także liczne choroby o podłożu psychicznym. Dlatego też będąc nękanym należy bezwzględnie zgłosić sprawę osobie przełożonej, jeżeli jednak ona jest mobbingującym, to wtedy przyda się pomoc adwokata od prawa pracy. Są także fundację, które oferują wsparcie. Warto tutaj wiedzieć, że osoba poddana nękaniu ma prawo do odszkodowania, gdyż tak stanowi prawo, a dokładnie art. 943 Kodeksu pracy.
Niestety coraz więcej jest spraw, gdzie posądzenie o mobbing jest skutkiem zemsty bądź też konfliktu i przed tym trzeba się bronić.

4 warunki mobbingu

O mobbingu może być mowa jest występują określone wytyczne, a więc oskarżenie nie może być bezpodstawne i aby udowodnić, że doszło do mobbingu muszą być spełnione dane warunki. Przede wszystkim mobber musi być pracodawcą bądź też współpracownikiem. Ponadto działanie jest długotrwałe, ale i uporczywe, a co ważne musi mieć także znamiona zastraszania. Jeżeli doszło to jednorazowej sytuacji, to oczywiście jest ona absolutnie naganna i należy zgłosić ją przełożonemu, niemniej nie można wtedy mówić o zjawisku mobbingu. W sytuacjach jednorazowych mobbingujący może otrzymać naganę, karę finansową, a dodatkowo musi przeprosić poszkodowanego, przy czym często przeprosiny mają charakter publiczny. Ostatnim warunkiem jest celowość, która odnosi się do tego, że skutkiem takich działań są np. niska samoocena czy też nerwica, a nawet depresja.

Nie mobbingujesz – nie musisz się bać

Jak pokazują statystyki tylko 4% osób wygrało proces o mobbing. Zatem to naprawdę niewiele. Za taki stan rzeczy odpowiada to, iż mobbing trzeba udowodnić, a więc jeżeli nie jesteś mobberem, to absolutnie nie musisz się niczego obawiać, gdyż osoba Cię oskarżająca musi mieć jasne i wiarygodne dowody. Do nich można zaliczyć zeznania świadków, ale także nagrania. Może być to dziennik, gdzie dokładnie opisane są sytuacje, w których rzekomo doszło do mobbingu. A więc jeżeli nie jesteś winny, to rzeczywiście możesz spać spokojnie, gdyż nic Ci nie grozi. Ponadto osoba oskarżająca musi mieć zaświadczenie od lekarze, które jest potwierdzeniem, że dane działania doprowadziły do określonych jednostek chorobowych. Warto zauważyć, że takich dowodów zasadniczo nie można podrobić, zatem powtórzymy raz jeszcze: osoby, które nie stosują mobbingu nie muszą bać się konsekwencji.

Krytyka to nie mobbing

Warto pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie że krytyka nie jest mobbingiem. Pracodawca czy też przełożony dysponuje środkami kontroli i nadzoru nad działaniami pracownika, a więc ma prawo do oceny jego pracy – nawet jeżeli owa ocena jest bardzo surowa. Sąd Najwyższy jasno określił, że nawet bardzo surowa ocena, jeżeli jest uzasadniona, może być wygłoszona przez pracodawcę czy też przełożonego. Ale jednocześnie warto pamiętać, aby zachować umiar i stawiać na podmiotowe traktowanie. Ocena czy krytyka może być wygłoszona, przy czym nie musi, a nawet nie powinna mieć znamion poniżenia. Warto także upomnień udzielać w relacji przełożony- pracownik. Trzeba pamiętać o szacunku dla drugiej osoby. Doskonałym wyborem jest także wprowadzenie w pracy szkoleń antymobbingowych.

Jeżeli jesteś posądzony o mobbing, to możesz się bronić i masz to tego pełne prawo. Jeżeli dojdzie do procesu i zostaniesz uniewinniony, możesz złożyć pozew cywilny i starać się o odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego oskarżenia. Na konsultacje warto udać się do prawnika od prawa pracy, z którym porozmawiasz o pozwie, a jeżeli uznasz, że chcesz walczyć o odszkodowanie, to pomoże Ci napisać pozew i będzie reprezentował Twoje interesy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *