Kiedy warto zdecydować się na pracowników tymczasowych?

construction-646914_1920

Leasing pracowniczy cieszy się wśród polskich przedsiębiorców coraz większą popularnością. Ta specyficzna forma uzupełniania kadr umożliwia dopasowanie wielkości zatrudnienia do bieżących potrzeb firmy, bez konieczności angażowania się w skomplikowany i czasochłonny proces rekrutacyjny.

Leasing pracowniczy cieszy się wśród polskich przedsiębiorców coraz większą popularnością. Ta specyficzna forma uzupełniania kadr umożliwia dopasowanie wielkości zatrudnienia do bieżących potrzeb firmy, bez konieczności angażowania się w skomplikowanypraca-b i czasochłonny proces rekrutacyjny. Jak pokazują doświadczenia firm korzystających z pracowników tymczasowych, istnieje szereg sytuacji, w których ten sposób zaspokajania potrzeb kadrowych sprawdza się idealnie.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Usługę tę świadczą agencje pracy tymczasowej na rzecz firm wyrażających zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników. Agencja przeprowadza rekrutację zgodnie z wytycznymi swojego klienta, a następnie zatrudnia pracowników, stając się ich formalnym pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Pracownicy tacy jednak podejmują pracę u klienta agencji, który wyznacza im zadania oraz kontroluje ich wykonanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy korzystające z usług agencji pracy tymczasowej mogą szybko uzupełnić braki kadrowe, nie martwiąc się ani o rekrutację, ani o kwestie administracyjne związane z podpisywaniem umów z pracownikami, wypłatą wynagrodzeń oraz rozliczaniem podatku i ZUS. Niektóre agencje, jak na przykład agencja pracy tymczasowej Staff Partners oferują ciekawe połączenie usługi rekrutacji z zatrudnieniem pracownika tymczasowego. Tzw. try & hire stosowane jest w celu przetestowania pracownika przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu go na stałe.

W tych sytuacjach opłaca się zatrudnić pracowników tymczasowych

Korzystanie z leasingu pracowniczego ograniczone jest Ustawą z dn. 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zawarte w niej przepisy wyraźnie wskazują, co można uznać za pracę tymczasową:

  1. Wykonywanie zadań o charakterze doraźnym, okresowym i sezonowym.
    Są to najczęściej wykorzystywane przez firmy sytuacje do zatrudnienia pracowników tymczasowych i należą do nich m.in.: sezonowe zwiększenie produkcji (np. w branży spożywczej), zwiększenie zapotrzebowania na personel w handlu np. w okresie przedświątecznym, podczas akcji promocyjnych, konferencji, targów itp.
  2. Wykonywanie przez pracowników tymczasowych zadań, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych na stałe nie byłoby możliwe.
    Ten punkt firmy wykorzystują zwykle do tymczasowego zwiększenia zatrudnienia przy okazji podpisania dużego kontraktu (np. z tytułu wygranego przetargu), przy których zlecone zadanie należy wykonać w określonych ramach czasowych. Bardzo często w związku ze specjalnymi projektami powstaje też zapotrzebowanie na specjalistów, którzy także mogą być zatrudnieni czasowo.
  3. Wykonywanie zadań, których wykonanie należy zwykle do obowiązków nieobecnego pracownika etatowego.
    Dzięki temu firmy mogą w każdej chwili znaleźć zastępstwo dla swojego stałego pracownika, który przebywa na długim zwolnieniu lekarskim, urlopie wychowawczym lub bezpłatnym.

Niewątpliwie praca czasowa daje firmom dużą elastyczność w zarządzaniu swoimi zasobami ludzkimi w różnych warunkach rynkowych, a przy okazji pozwala znacznie obniżyć jego koszty. Wyspecjalizowane agencje pracy tymczasowej potrafią niezwykle szybko uzupełnić braki kadrowe klienta i odciążyć go od wszelkich zadań związanych z zatrudnieniem pracowników. Co ciekawe, pracę tymczasową doceniają także sami pracownicy, dla których jest to często jedyna okazja do rozwijania się i budowania swojej ścieżki kariery.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *