Kim jest biegły rewident a kim księgowy?

bieglu-rewident

Biegły rewident księgowy to zawód zaufania publicznego. Większość laików myli zawód rewidenta z zawodem księgowego. Czym różnią się te profesje? Oto kilka słów wyjaśnienia.

Kontrola podstawą zaufania…

Biegły rewident księgowy kontroluje sprawozdania finansowe przedstawione przez różnego rodzaju firmy i organizacje. Sprawdza czy zamieszczone w nich informacje są zgodne z prawdą. Prac biegłego rewidenta księgowego wymaga wyjątkowej cierpliwości i staranności. Dzięki pracy rewidentów księgowych możemy być pewni, że sprawozdania finansowe firm są zgodne z prawdą, a więc można bezpiecznie w takie przedsiębiorstwo inwestować. Możemy być pewni, że sprawozdania finansowe oddają prawdziwą sytuację finansową sprawdzanego przedsiębiorstwa.

Rewident, a księgowy…

Stereotyp głosi, że biegły rewident księgowy to po prostu księgowy. Nic bardziej mylnego, są to dwa całkowicie różne zawody. Biegły rewident księgowy za pomocą różnych metod kontroluje pracę księgowego. Rewident sprawdza czy prowadzona księgowość jest zgodna z prawdą. Oczywiście rewident nie sprawdza każdej pojedynczej transakcji.
Audytor ma uprawnienia do wykonywania rewizji finansowej. Najczęściej rewizja księgowa wiąże się z badaniem sprawozdań finansowych, ale naturalnie nie tylko.
Tytuł biegłego rewidenta księgowego jest bardzo ceniony przez wszystkich pracodawców, którzy szukają pracowników do różnych przedsiębiorstw. Taka osoba bardzo dobrze sprawdzi się w dziale finansowym każdej właściwie firmy.
Osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta księgowego doskonale sprawdzi się na stanowisku dyrektora finansowego, głównego księgowego, kontrolera finansowego, a także różnej maści doradców. Na przykład, jako doradca finansowy czy inwestycyjny.

Kto może zostać biegłym rewidentem księgowym?

Do rejestru biegłych rewidentów księgowych może zostać wpisana osoba, która spełnia określone warunki:
– Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie zostały jej w żaden sposób ograniczone prawa publiczne.
– Ukończył studia wyższa i biegle włada językiem polskim. Zarówno w mowie jak i piśmie.
– Jest to osoba nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
– Odbyła roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej albo trzyletnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej.
– Uzyskała pozytywny wynik podczas egzaminu, który nadaje uprawnienia biegłego rewidenta księgowego.
– Zdał przed Komisją Egzaminacyjną ustny egzamin dyplomowy. Egzamin ten ma za zadanie sprawdzić wiedzę nabytą podczas aplikacji,
-Złożył ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów bądź przed innym upoważnionym jej członkiem.

Oto zakres obowiązków zawodowych jakie niesie za soba stanowisko biegłego rewidęta księgowego:

– Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.
– Przeglądy sprawozdań finansowych,
– Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe.
– Doradztwo podatkowe,
– Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.
– Prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego.
– Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Biegły rewident księgowy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Tajemnica obejmuje wszystkie dokumenty oraz informacje, które wiążą się z wykonywanymi przez rewidenta czynnościami zawodowymi. Obowiązek dochowania tajemnicy nie jest ograniczony czasowo, jednak istnieje możliwość zwolnienia biegłego rewidenta księgowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Te sytuacje ściśle precyzuje ustawa, a także przepisy odrębne.

Źródła:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *