Na czym polega praca w ochronie środowiska?

ochrona-srodowiska-praca

Ochrona środowiska to dziedzina obejmująca wszelkie działania mające na celu powstrzymywanie wyrządzania szkód i degradacji środowiska naturalnego. Polega na ograniczaniu zniszczeń, naprawy tych już zaistniałych oraz podejmowaniu działań dążących do jak najbardziej efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi – jest to m. in. stosowanie odnawialnych źródeł energii, kształtowanie środowiska, zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska czy przywracanie go do stanu poprzedniego. Jest to także szerzenie świadomości ekologicznej, stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

W Polsce od 27 kwietnia 2001 roku obowiązuje ustawa o ochronie środowiska, która reguluje wszelkie działania w tym zakresie. W związku z coraz większą świadomością ekologiczną, powstaje wiele nowych stanowisk pracy związanych z tą dziedziną. Postępująca degradacja zasobów naturalnych sprawia, że ich efektywne i racjonalne wykorzystywanie staje się koniecznością i obowiązkiem każdego z nas.

Czym zajmuje się pracownik ds. ochrony środowiska? Jak nim zostać?

Praca w dziedzinie ochrony środowiska wymaga odpowiedniego przygotowania. By wykonywać zawód, należy wykazać się szeroką wiedzą na ten temat i dobrze znać obowiązujące przepisy prawa. Trzeba również dysponować wszystkimi umiejętnościami związanymi z badaniem środowiska i jego ochroną. Wykonywanie licznych analiz, prognoz i raportów wymaga zdolności wnikliwego i szczegółowego myślenia. Warto również rozwijać umiejętności pozwalające kierować zespołem i nadzorować pracę innych osób. Praca w tym zawodzie wymaga ukończenia studiów wyższych – kierunek ochrona środowiska jest jednym z najpopularniejszych na każdej uczelni.

Warto jednak rozpocząć edukację kierunkową wcześniej, na etapie wyboru szkoły średniej – technikum o profilu technik ochrony środowiska pozwoli zdobyć jeszcze większą wiedzę. Zdobywając wyższe wykształcenie można także zastanowić się nad konkretną specjalizacją – może być to m. in. ochrona gleb, wód czy ochrona środowiska w przemyśle. Po zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu można starać się o zatrudnienie w placówkach państwowych (urzędy gmin, placówki administracyjne, samorządy), prywatnych lub państwowych firmach. Zadania specjalisty ds. ochrony środowiska obejmują szereg działań, związanych z działalności danego przedsiębiorstwa pod kątem ekologii.

Do jego obowiązków należy także organizowanie i formułowanie odpowiedniej dokumentacji i raportów, oraz kontrola innych przedsiębiorstw pod względem przestrzegania przepisów prawnych. Wdrażanie nowych rozwiązań, kontrolowanie przebiegu ich realizacji i planowanie działań mających na celu podejmowanie wszelkich inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii – to kolejne cele wykonujących ten zawód. Częstym projektem, jakiego podejmują się pracownicy ochrony środowiska jest sporządzanie audytów – są to badania i kontrole przeprowadzane w innych przedsiębiorstwach, analizujące ich zaangażowanie w ekologię. Na ich podstawie wprowadzane są ulepszenia i nowe metody prowadzenia polityki proekologicznej.

Na czym polega praca w ochronie środowiska?

Praca w tej branży prowadzona jest w biurze lub w terenie – ochrona środowiska to dziedzina, która stale się rozwija i na bieżąco wprowadzane są w jej obszarze nowe innowacyjne rozwiązania – jest to dyscyplina niezwykle istotna dla przyszłości każdego z nas, więc jej rozwój jest priorytetem. Ochrona środowiska to także ochrona roślin specjalnymi preparatami (zobacz przykładowe środki ochrony roślin Mrocza), które pomagają przetrwać im trudne warunki środowiskowe. Dlatego pracę w tym zawodzie uważa się za jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków. Częstym rozwiązaniem stosowanym przez firmy, jest powierzanie specjaliście ds. ochrony środowiska obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – te dwa działy są do siebie zbliżone i mają podobne cele.

Ochrona środowiska to pojęcie bardzo szerokie – zarówno ochrona gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, jak i zabezpieczanie terenów charakteryzujących się wysokimi wartościami kulturowymi bądź naukowymi – wszystko to związane jest z ekologią. Dotychczasowe obchodzenie się z naturą i środowiskiem wymaga więc od każdego z nas dbania o nie i zapobieganie dalszej jego degradacji.

1 komentarz

  1. Dariusz pisze:

    Ochrona środowiska to bardzo obszerny temat, dla tego szukając odpowiedzi najlepiej zajrzeć na strony firm zawodowo zajmujących się tego typu działalnością. Praca wygląda na bardzo ciekawą zwłaszcza jeśli chodzi o kompensacje czy nadzory przyrodnicze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *