Młodzi ludzie oczekują pracy w firmach „etycznych”

entrepreneur-593371_1920

Pokolenie Y stanowią młodzi ludzie wychowani w świecie nowych technologii, dla których życie bez komputerów, tabletów, smartphonów i innych nowinek technologicznych nie istnieje. Nie przepadają za papierowymi gazetami, ale za to doskonale radzą sobie z obsługą klawiatury komputera.

U jednych pracodawców wywołują strach, a innych „podziw” – doceniani są przede wszystkim przez korporacje, które próbują ich kusić atrakcyjnymi warunkami pracy. Ale co rzeczywiście ma dla nich znaczenie – jakiego pracodawcy poszukują? Na to pytanie odpowiadają wyniki badania „Y-greki w pracy i… o pracy” zrealizowanego przez 4P Research Mix w dniach 18-25 września 2015 r. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI (wywiad internetowy) na próbie 601 osób w wieku 20–35 lat z wykształceniem średnim+, studiujących lub pracujących.

Według wyników 70% badanych oczekuje szacunku dla pracowników i partnerów biznesowych. 65% ceni sobie uczciwość i transparentność. Na kolejnych miejscach uplasowały się takie wskaźniki jak warunki finansowe (62%) oraz stabilność zatrudnienia (57%). Dane jasno pokazują, że młodzi ludzie cenią sobie pracę w biznesach działających w sposób etyczny. A jak to się odnosi do rzeczywistości?

Bez wątpienia zjawisko etyki w biznesie przybrało na znaczeniu przez ostatnie lata. Coraz więcej polskich przedsiębiorstw chce działać według moralnych standardów, które są „premiowane” na rynku lokalnym, ale przede wszystkim międzynarodowym. Narzędziem umożliwiającym im taką weryfikację jest audyt etyczny.

Jest on prowadzony przez wyspecjalizowane firmy konsultingowe, a jego celem jest między innymi sprawdzenie, czy na terenie firmy dochodzi do zachowań niezgodnych z etyką biznesu oraz wykrycie potencjalnych zagrożeń w tym obszarze.

Dzięki takiemu audytowi firma wie, czy jej działanie jest zgodne z zasadami etyki i w razie konieczności może podjąć stosowane kroki naprawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *