Napowietrzanie: dlaczego ten proces jest polecany do wszystkich rodzajów betonów?

Jednym z największych postępów w technologii betonu jest opracowanie betonu napowietrzonego. Wymaga to włączenia małych pęcherzyków powietrza do mieszanki betonowej w momencie mieszania betonu. Uzyskuje się to poprzez dodanie dodatku do cementu do mieszanki betonowej przy jednoczesnym mieszaniu składników betonu.

Tak więc wypełniony powietrzem beton zawiera małe pęcherzyki powietrza równomiernie rozmieszczone w masie cementowej.

Ten proces jest wysoce zalecany dla prawie wszystkich rodzajów betonu i służy przede wszystkim do poprawy odporności betonu na zamarzanie i rozmrażanie, gdy jest on wystawiony na działanie wody i lodu. Zastosowanie technologii napowietrzania pozwala również na łatwiejszą obróbkę betonu, gdy jest on jeszcze w postaci pasty.

Jednak dodanie pęcherzyków powietrza do betonu ma kilka innych korzyści zarówno dla świeżego, jak i zestalonego betonu. W tym artykule przedstawimy tylko kilka takich korzyści.

Zalety betonu napowietrzonego

Głównym powodem stosowania betonu napowietrzonego jest zwiększona odporność betonu na naprzemienne cykle zamarzania i rozmrażania wody, które mogą wystąpić w okresach, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 0 ° C. Podczas takich zdarzeń porywane pęcherzyki powietrza w betonie działają jak komory rozprężne przeciwko wzrostowi objętości doświadczanemu przez przekształcenie wody w lód.

Zmniejsza to ciśnienie hydrauliczne, a tym samym powstające następnie napięcia wewnętrzne. W ten sposób zapobiega postępującemu pogorszeniu występującemu w betonie niezawierającym porywanego powietrza.

Napowietrzanie jest odpowiedzialne za nadanie dodatkowej plastyczności mieszankom betonowym. Oczywiście im wyższa zawartość powietrza, tym większy stopień plastyczności. Pęcherzyki powietrza utworzone w świeżym betonie działają jak płyn, zwiększając jego urabialność i umożliwiając im lepsze ślizganie się przy mniejszym tarciu.

Ma również wyraźny pozytywny wpływ na ogólną urabialność świeżego betonu, a tym samym ogranicza przypadki segregacji i dzielenia w betonie, co ułatwia jego wykorzystanie do celów budowlanych.

To znacznie poprawia trwałość betonu. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku betonu, który jest często narażony na regularne cykle zamrażania i rozmrażania. Wprowadzone do betonu powietrze pomaga zachować stwardniałą strukturę twardego betonu wraz z upływem czasu, dzięki czemu jest bardziej trwały.

Napowietrzanie zmniejsza występowanie zgorzeliny w betonie, która powstaje w wyniku zastosowania produktów odladzających, takich jak środki przeciw zamarzaniu.

Beton B15 cena, który został uzupełniony przez powietrze, jest w dużej mierze odporny na mróz. Ich odporność na mróz sprawia, że ​​nadają się do stosowania w zimnym klimacie i do projektów budowlanych, w których beton musi być zanurzony w wodzie.

Inne właściwości:

  • Zwiększa porowatość betonu, jednocześnie zmniejszając jego przepuszczalność dla wody i ogólnie płynów.
  • Zwiększenie konsystencji betonu w sposób podobny do uzyskanego przez dodanie drobnoziarnistej postaci.
  • Zwiększa poziom płynności betonu.

Poza tym, napowietrzanie zmniejsza ogólną gęstość mieszanki betonowej, a także zwiększa wydajność uzyskaną z mieszanki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *