Jak Monevia może pomóc w płynności finansowej Twojej firmy transportowej?

Przemysł transportowy i transportowy jest trudnym obszarem do działania, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie zdrowego poziomu kapitału obrotowego i przepływów pieniężnych. Koszty operacyjne związane z prowadzeniem działalności transportowej są zwykle wysokie, a można to pogorszyć, jeśli weźmie się pod uwagę niepewny i często rosnący koszt paliwa.

Wyzwania te, w połączeniu z kosztami szkolenia kierowców, opłatami bieżącymi, ubezpieczeniem i konserwacją pojazdów, mogą powodować straty dla firm. Istnieją również problemy związane z płatnościami klientów. Warunki płatności w branży są zwykle długie, standardowo 30-90 dni.

W tym miejscu pojawiaj się pomoc: faktoring dla transportu z Monevia – działający w celu zrekompensowania opóźnień w przepływach pieniężnych w oczekiwaniu na płatność.

Faktoring dla firm transportowych, w tym kurierów i dystrybutorów ma sens. Szczególnie dla firm transportowych, które nie chcą wykorzystywać swoich pojazdów jako zabezpieczenia, finansowanie transportu oferuje wygodne i skuteczne rozwiązanie.

Wykorzystując niezapłacone faktury jako zabezpieczenie, Monevia przekaże większą część % wartości faktury w ciągu kilku dni.

To rozwiązanie może zrewolucjonizować cykl przepływów pieniężnych, dzięki czemu możesz skoncentrować się na prowadzeniu firmy.

Korzyści, jakie daje faktoring dla transportu Monevia:

  • płynność finansowa dla firmy,

  • możliwość skorzystania z tego rozwiązania nie zależy od dobrego kredytu, ponieważ Monevia ocenia Twoich klientów, a nie ciebie,

  • Klienci mający wysoką wiarygodność kredytową mogą ułatwić podejmowanie lepszych decyzji strategicznych.

Więc co możesz zrobić? Jak wykorzystać najlepiej faktoring dla małych firm transportowych?

Tego rodzaju faktoring dla małych firm transportowych z Monevia zapewnia firmom sposób na uwolnienie gotówki związanej z transportem i transportem towarów. Gdy dostawa zostanie zrealizowana, firma wystawi fakturę, która zazwyczaj będzie musiała czekać na 30, 60, a nawet 90 dni na zapłatę. Ponieważ jednak firma transportowa już zapłaciła za paliwo i kierowcę – może to spowodować potencjalnie niebezpieczny niedobór środków pieniężnych.

Zyskując od firmy faktoringowej Monevia kapitał związany z fakturą, firmy transportowe będą miały pieniądze, które będą mogły przekazać na codzienne prowadzenie działalności i finansowanie rozwoju w tym czasie. Firmy mogą skutecznie „sprzedać” jedną lub wszystkie swoje faktury dostawcy usług finansowych Monevia. W zamian otrzymują większy procent wartości faktury z góry w ciągu zaledwie 24 godzin.

Być może przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru firmy faktoringowej będziesz chciał porównać krajowych dostawców finansowania faktur, aby znaleźć najlepszą ofertę dla swojej firmy transportowej. Przeczytaj więcej o finansowaniu faktur z Monevia, gdyż w związku z tym, iż mają kilka różnych rozwiązań dopasowanych do różnych klientów zainteresowanych takimi usług, jest niemal pewne, że znajdziesz tam również rozwiązanie faktoringowe krojone na miarę potrzeb Twojej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *