Pomysł na karierę: doradca podatkowy

2

Doradca podatkowy to osoba, która powinna mieć bardzo obszerną wiedzę na temat wszystkich rodzajów podatków. Obecnie prawo podatkowe to bardzo obszerna dziedzina finansów, która obejmuje podatek dochodowy, podatek od towarów i usług, czyli VAT, podatek od środków transportu czy też podatek od nieruchomości. Pomimo tego, iż w Polsce wyróżnia się około 13 różnych podatków, to jednak wiedza doradcy musi sięgać nieco wyżej.

Wielu przedsiębiorców otwiera zagraniczne file swoich firm czy też eksportuje towary i usługi za granicę, dlatego też niezwykle ważne jest to, aby doradca podatkowy orientował się również w przepisach, które obowiązują w innych krajach. Praca doradcy podatkowego bardzo często wykonywana jest pod presją czasu, dlatego też osoba wykonująca ten zawód powinna być opanowana, rzetelną i odporna na stres. W jaki jednak sposób wygląda ścieżka na doradcę podatkowego?

Wymagania od kandydatów na doradcę podatkowego

Każdy kandydat na doradcę podatkowego musi być cierpliwy, ponieważ przed wpisaniem na listę doradców podatkowych należy spełnić kilka niezbędnych warunków. Najważniejszym aspektem jest posiadanie wykształcenia wyższego, jednak kierunek studiów nie musi być ściśle związany z podatkami, jednak warto zdecydować się na kierunek, który pomoże późniejsze wykonywanie swoich obowiązków zawodowych.

Z tego też względu warto zdecydować się na studia prawnicze czy też studia ekonomiczne. Niezwykle ważne jest również to, aby kandydat na doradcę miał pełną zdolność do czynności prawnych, miał nieskazitelny charakter oraz korzystał z pełni praw publicznych. Jeśli wymagania te zostaną spełnione, może przystąpić do egzaminu, odbyć praktyki zawodowe, a także złożyć wniosek o wpisanie na listę doradców.

Egzamin na doradcę

W celu przystąpienia do egzaminu w pierwszej kolejności należy złożyć w Ministerstwie Finansów dokumenty, które potwierdzają spełnienie wymagań określonych w ustawie o doradztwie podatkowym. Oprócz tego konieczne jest wniesienie opłaty w wysokości 900 zł. Egzamin na doradcę podatkowego obejmuje zarówno część pisemną, jak i ustną. Część pisemna składa się ze 100 pytań, które wybierane są losowo z puli 1300 pytań, które publikowane są na stronie Ministerstwa Finansów.

W celu zaliczenia tej części egzaminu należy zdobyć co najmniej 160 punktów. Warto w tym momencie podkreślić, iż za każdą dobrą odpowiedź otrzymuje się 2 punkty, natomiast w przypadku udzielenia złej odpowiedzi odejmuje się 1 punkt. W trakcie trwania tego egzaminu można pomagać sobie aktami prawnymi. Jeśli chodzi natomiast o egzamin pisemny, to konieczne jest odpowiedzenie na 10 pytań z 6 różnych dziedzin prawa i finansów. Aby zaliczyć tę część, należy uzbierać przynajmniej 42 punkty.

Praktyki i wpis na listę doradców

Po zdanym egzaminie konieczne jest odbycie praktyk u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego. W ostatnim etapie konieczne jest złożenie wniosku o wpis na listę doradców podatkowych, co wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 900 zł. Konieczne jest również złożenie ślubowania przed przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

W artykule wykorzystano porady pochodzące z serwisu zajmującego się zwrotami podatków https://www.tax-pol.pl/

Polecamy:
Czym jest kwota wolna od podatku?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *