Praca w Polsce dla cudzoziemców – o czym powinni pamiętać przebywając tutaj

Chociaż Polska nie należy do zamożnych krajów, to z każdym rokiem przybywa do nas coraz więcej obcokrajowców pragnących podjąć tu zatrudnienie. O czym powinni pamiętać?

Kto chce u nas pracować?

Przeważnie to Ukraińcy, których przyjechało w ostatnich latach bardzo wielu. W samym 2017 roku o pobyt w naszym kraju starało się ich ponad 120 tysięcy! Na kolejnych miejscach są Białorusini, Hindusi, Wietnamczycy i Chińczycy. Każda osoba, która planuje zostać u nas na dłużej, musi gdzieś znaleźć zatrudnienie. Niektórzy pracują “na czarno” co grozi poważnymi konsekwencjami – karą nie niższą niż 1000 zł oraz wydaniem decyzji zobowiązującej do powrotu. Oczywiście konsekwencje ponosi również podmiot powierzający takie zatrudnienie.

Aby pobyt był legalny

Cudzoziemiec przybywający do Polski musi przede wszystkim zatroszczyć się o to, aby jego pobyt był legalny, jego pracodawca zaś powinien uzyskać dokumenty, które uprawniają zagranicznego gościa do wykonywania pracy, ale nie tylko, bo zapewniają też wydanie mu wizy bądź zezwolenia na pobyt czasowy. Pracodawca poza tym musi przechowywać kopie dokumentów, jakie potwierdzają legalny pobyt cudzoziemca w Polsce.

Praca – kiedy możliwa, a kiedy nie?

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest możliwe, gdy przebywa w Polsce legalnie oraz posiada zezwolenie na pracę (chyba że nie jest wymagane). Obcokrajowiec może też świadczyć pracę, przebywając w naszym kraju czasowo (mając zezwolenie na pobyt czasowy i pracę). Dotyczy to też sytuacji, że pracownik posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie, jaki wymaga wysokich kwalifikacji. A kiedy nie może pracować?

Gdy przebywa w Polsce na podstawie wizy turystycznej, przyjechał tu ze względów humanitarnych lub z uwagi na interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe. Nie ma też szans na podjęcie zatrudnienia, mając zezwolenie na pobyt czasowy, które zostało udzielone na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. ze względu na okoliczności wymagające jego krótkotrwałego pobytu w Polsce.

Inne ważne informacje

Zezwolenie na pracę wydaje właściwy organ. Uprawnia on cudzoziemca, który przebywa na terenie naszego kraju legalnie, do wykonywania pracy na warunkach, jakie zostały określone w treści zezwolenia. Taki dokument wydaje wojewoda na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obcokrajowcowi. Co ciekawe, w wielu sytuacjach nie potrzeba zezwolenia na pracę. Oczywiście dotyczy to osoby posiadającej zezwolenie na pobyt stały w RP, ale może na to liczyć również rezydent długoterminowy UE, małżonek obywatela polskiego (jednak musi mieć zezwolenie na pobyt czasowy w związku z zawarciem małżeństwa) czy korzystający w Polsce z ochrony międzynarodowej (bo ma status uchodźcy). To oczywiście nie wszystkie przykłady, kiedy zezwolenie na pracę nie jest wymagane.

Przyjazd do obcego kraju za pracą wiąże się z ogromnym stresem, nie wiadomo też czego oczekiwać. Ważne więc, aby przybywający do Polski cudzoziemcy pracowali legalnie, ale i ubezpieczali się na wypadek przykrych wydarzeń, szczególnie że są dostępne korzystne cenowo ubezpieczenia jak https://kioskpolis.pl/ubezpieczenie-zdrowotne-cudzoziemcow/. Lepiej dmuchać na zimne, by w razie nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego zdarzenia mieć pewną ochronę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *