Jak prawidłowo rozliczyć dotację i kto może nam pomóc?

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoją firmę, mogą pozyskać na to środki z dotacji unijnych. O taką formę wsparcia finansowego mogą ubiegać się także osoby, które zamierzają założyć własną firmę. Dotacje unijne mogą sięgać nawet 70% kosztów danej inwestycji. Bardzo często pomoc ta jest bezzwrotna. Przedsiębiorcy muszą jednak spełnić szereg wymagań.

Niezwykle istotne jest rozliczenie dotacji unijnej. Zrobienie tego prawidłowo jest warunkiem koniecznym do tego, aby na konto bankowe firmy wpłynęły środki finansowe. Błędne rozliczanie funduszy unijnych oznacza, że przedsiębiorca może stracić część, a nawet całość przyznanych środków.

Rozliczanie dotacji unijnej — jak uniknąć problemów?

Rozliczanie dotacji unijnej jest procesem bardzo skomplikowanym. Co więcej, niezależnie od tego, z jakiego programu pochodzą środki, proces ich rozliczania odbywa się w kilku etapach. W przypadku rozliczania dotacji unijnych niezwykle istotne jest przestrzeganie terminów. Koniecznie też trzymanie się zapisów, które znajdują się we wniosku o dofinansowanie.

Przedsiębiorca nie może samodzielnie dokonywać żadnych zmian w założeniach, które znalazły się w tymże wniosku. Z obniżeniem lub nawet cofnięciem dotacji muszą się też liczyć przedsiębiorcy, którzy nie przestrzegali zasad związanych z wyborem odpowiednich wykonawców. Tyczy się to tych środków, które są przeznaczone na przykład na budowę hal produkcyjnych.

Jakie konsekwencje czekają za błędy w rozliczeniach dotacji unijnych?

Jeśli w rozliczeniu dotacji zostaną wykryte nieprawidłowości, przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością poniesienia konsekwencji. Najłagodniejsza z możliwych kar to upomnienie. Przedsiębiorca może otrzymać także naganę. Najczęściej jednak konsekwencją nieprawidłowego rozliczenia jest utrata części lub całości przyznanych środków.

Co więcej, środki muszą zostać zwrócone razem z odsetkami. Nieuczciwi beneficjenci muszą też liczyć się z tym, że mogą zostać ukarani karą grzywny. Tego typu konsekwencji można na szczęście uniknąć. Rozliczenie funduszy unijnych można powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Zatrudnieni w niej eksperci z łatwością poradzą sobie z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności.

Jakie obowiązki spoczywają na beneficjentach?

Na beneficjentach funduszy unijnych spoczywa szereg obowiązków. Muszą one być wypełniane nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale także po jego zakończeniu. Istotnym obowiązkiem jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektu. Ponadto beneficjenci zobowiązani są do informowania organizatora naboru do projektu o wydatkach związanych z jego realizacją, podjętych działaniach i efektach z nich wynikających.

W chwili, gdy projekt dobiegnie końca, beneficjent musi poddać się kontroli. Oczywiście przedsiębiorcy korzystający z dotacji muszą liczyć się z tym, że kontrola na zakończenie projektu może nie być jedyną. Mogą one odbywać się także w czasie realizowania projektu. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy opisane we wniosku o dotację założenia są realizowane. Beneficjenci z sektora MPŚ nie mogą dokonywać żadnych istotnych zmian w dofinansowanym projekcie przez okres trzech lat.

Więcej informacji na temat rozliczenia środków unijnych znajdziesz na stronie: https://edoradca.pl/dotacje-unijne/rozliczenie-dotacji/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *