Pomoc prawna dla “Frankowiczów” – czy potrzebna?

Polski system bankowy boryka się obecnie z problemem udzielania pożyczek zagranicznych, a zwłaszcza franków szwajcarskich zarówno miejscowym, jak i obcokrajowcom na pokrycie ich potrzeb mieszkaniowych. Zasadniczo chodzi o praktyki bankowe stosowane w celu przyciągnięcia klientów do tych instytucji finansowych. Wydaje się, że wprowadzanie w błąd przez stosowanie różnych powiadomień bankowych i praktyk wskazuje na zniekształcenie i ukrywanie istotnych informacji pożyczkobiorcom.

Polski system bankowy (sankcjonowany przez bankowość europejską) w ramach franków szwajcarskich nie zapewniał w większości przypadków pełnego i właściwego przedstawienia ryzyka związanego z tego rodzaju umowami kredytowymi, które obejmowały również wahania kursów walutowych i stóp procentowych.

Elementy pożyczki

A w szczególności pożyczek w walutach obcych, podlegają 2 głównym czynnikom:

a) kursowi walutowemu, który określi treść umowy oraz zobowiązania umowne pożyczkobiorcy wobec banku oraz
b) zmienne stopy procentowe i / lub inne stopy procentowe.

Pierwszy czynnik (a) jest istotny w umowie o spłatę pożyczki, ponieważ kursy walut wpływają na pożyczki, gdy pożyczki są udzielane w walucie innej niż waluta dochodu pożyczkobiorcy. Pożyczka zmienia się i waha (zwykle rośnie), gdy kredytobiorca nie jest świadomy wymaganej kwoty płatności miesięcznej raty. Jednak wielu kredytobiorców, którzy spłacali regularnie i terminowo, zauważyło, że ich salda nie zmniejszyły się, ale wzrosły w porównaniu z pierwotną kwotą pożyczki udzieloną przez ich banki.

Drugi komponent dotyczy zysków odsetkowych banków. Wiele wcześniej sporządzonych umów bankowych jest określanych na podstawie rodzaju odsetek i wysokości stopy procentowej. Dlatego kredytobiorcy powinni zachować szczególną czujność na nieuczciwych warunkach zawartych w tego rodzaju umowach, które narzucają warunki niekorzystne dla kredytobiorców i nie są wyjaśnione i / lub wyjaśnione przez banki. Nieuczciwe warunki obejmują wahania stóp procentowych, odsetki za zwłokę i odsetki złożone dodane przez banki. Stopy procentowe dramatycznie wpływają na zobowiązanie kredytobiorców wobec banku i zwiększają należną im pożyczkę.

Zasadniczo pożyczkobiorcy byli zobowiązani do spłaty dwukrotnie lub trzykrotnie więcej niż pierwotne pożyczki. Dlatego uzasadnione jest pytanie, czy kredytobiorcy zgodziliby się podpisać tego rodzaju umowę, znając związane z tym niebezpieczeństwa i ryzyko.

Praktyki handlowe byłyby uważane za niesprawiedliwe, gdyby nastąpiło zniekształcenie faktów oraz zniesienie i / lub lekceważenie kluczowych informacji wyłącznie w celu przekonania drugiej strony do udziału w umowie bez wiedzy o faktach. Dlatego można to uznać za fałszywe oświadczenie, błąd i / lub oszustwo. Fałszywe informacje mogą być oparte na niewiedzy / braku wiedzy lub celowo mieć na celu sfinalizowanie umowy.

Banki w latach 2006–2012 promowały liczne pożyczki we frankach szwajcarskich udzielane cudzoziemcom kupującym domy w celach inwestycyjnych lub mieszkańcom w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, jeśli jesteś jedną z osób, które się na to skusiła być może powinieneś właśnie skorzystać z pomocy prawnika.

Pomocy możesz szukać tutaj: Kredyty CHF Gdynia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *