Program edukacji dostosowany do wybranego zawodu

edukacja

Na naukę nigdy nie jest za późno i jeśli ktoś ma potrzebę uzupełnienia swojego wykształcenia, może to zrobić bez względu na wiek. Jest wiele możliwości oferowanych przez system edukacji, a także przez urzędy, instytucje i organizacje pozarządowe. Można uczyć się lub studiować w systemie dziennym i zaocznym.

Dobrym rozwiązaniem dla osób dorosłych, które chcą uzupełnić lub rozszerzyć swoje wykształcenie, są licea zaoczne oraz szkoły policealne, gdzie w stosunkowo krótkim czasie można zdobyć potrzebne umiejętności i uprawnienia do wykonywania wybranego zawodu.

Placówką dydaktyczną, która oferuje osobom dorosłym bezpłatną naukę w liceum ogólnokształcącym oraz szkołach policealnych, jest Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie. Placówka posiada swoją stronę internetową www.cku1.edu.pl. Znajduje się w centrum Warszawy obok głównego gmachu Politechniki Warszawskiej.

Centrum może poszczycić się bogatą tradycją, ponieważ jego historia sięga lat pięćdziesiątych XX wieku i jest to najstarsza placówka oświatowa dla dorosłych powstała w powojennej Warszawie. Na przestrzeni lat jako liceum zaoczne współpracowała z dużymi zakładami pracy. Jako zespół szkół placówka swoją działalność rozpoczęła 1 września 1976 r.

W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 przy ul. Nowakowskiego w Warszawie wchodzą LIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych. W ramach liceum tworzone są także klasy dla muzyków i sportowców od 16. roku życia, które umożliwiają połączenie programu liceum z edukacją i rozwijaniem kariery muzyka lub sportowca. Istnieje możliwość wyboru dni zajęć, w których odbywa się nauka. Zajęcia w liceum odbywają się w trzech terminach – we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 14.00, zaocznie – we wtorki i czwartki od 15.10 do 20.40 dwa lub trzy razy w miesiącu lub w weekendy – w soboty i niedziele od 8.00 do 16.25 dwa lub trzy razy w miesiącu.

W Szkole Policealnej nr 3 dla Dorosłych mogą natomiast kształcić się osoby, które ukończyły szkołę średnią, ale nie muszą mieć zdanej matury. Nauka odbywa się na dwóch kierunkach kształcenia – technik informatyk lub technik administracji. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele dwa lub trzy razy w miesiącu.

Plan zajęć w CKU został ułożony tak, aby słuchacze mieli czas na rozwijanie swoich zainteresowań i realizację innych planów życiowych. W liceum są klasy stacjonarne z następującymi rozszerzeniami: j. polski-historia, j.polski-biologia, j.angielski-biologia i historia-geografia. W systemie zaocznym w liceum są klasy z takimi rozszerzeniami, jak: biologia i informatyka, j.angielski i geografia, j. angielski i historia, j.angielski i wiedza o społeczeństwie, geografia i historia.

W szkole policealnej program edukacji został dostosowany ściśle do wybranego zawodu. W programie nauczania na kierunku technik administracji obowiązują następujące przedmioty teoretyczne: podstawy przedsiębiorczości, j. angielski w administracji, podstawy prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego, podstawy statystyki, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej i podstawy finansów publicznych. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to: wykonywanie pracy biurowej i postępowanie w administracji. Dodatkowo słuchacz musi zaliczyć odpowiednią ilość godzin praktyk zawodowych.

Natomiast na kierunku technik informatyk obowiązują przedmioty teoretyczne: podstawy przedsiębiorczości, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej oraz j. angielski zawodowy. Przedmiotami w kształceniu zawodowym praktycznym są: bazy danych, aplikacje internetowe, laboratorium urządzeń techniki komputerowej, laboratorium sieciowych systemów operacyjnych i laboratorium lokalnych sieci komputerowych. Słuchaczy obowiązują również praktyki zawodowe, odbywane przez cztery tygodnie.

Nową, bardzo interesującą ofertą szkoły są również 2 kwalifikacyjne kursy zawodowe, które zaczynają się w szkole od września 2015. Są to: “Tworzenie aplikacji stron internetowych i baz danych” oraz “Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”.

Szkoła policealna stawia przede wszystkim na naukę zawodu oraz praktyki, co zdecydowanie odróżnia ją od studiów wyższych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.cku1.edu.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *