Psychologia biznesu: precyzyjna odpowiedź na potrzeby rynku

Psychologia biznesu

W warunkach globalnego współzawodnictwa, w których przyszło funkcjonować obecnie wielu firmom, które dostarczają podobnych produktów i porównywalnych usług, zdobycie przewagi nad konkurencją wymaga coraz częściej wdrożenia przemyślanej strategii i świadomej inwestycji w kapitał ludzki. Zarządzanie dużym przedsiębiorstwem, szczególnie takim, o złożonej strukturze personalnej, prowadzi nieuchronnie do konkluzji, że klucz do pozyskania i utrzymania najbardziej przydatnych pracowników to uprzednie zdiagnozowanie ich kompetencji, cech osobowości oraz predyspozycji. Dopasowując odpowiednio współpracujące ze sobą zespoły i opracowując sprzyjającą strukturę organizacyjną, można osiągać założone cele biznesowe i motywować pracowników, dając im wsparcie podczas osiągania celów zawodowych i osobistych.

Badanie predyspozycji: to działa!

Przywołane powyżej badanie predyspozycji zawodowych może stać się niezwykle pomocną techniką do analizy cech osobowości i oszacowania reakcji na różne problemy, których pracownicy mogą doświadczyć, szczególnie na stanowiskach kierowniczych, administracyjnych i specjalistycznych. Omawiane badania pozwalają również ocenić potencjał kadry kierowniczej, a wdrożone techniki dają możliwość stworzenia precyzyjnego profilu osobowości kandydata, poparty wskazówkami dotyczącymi przygotowania ścieżki kariery. Taką strategię badania predyspozycji poszczególnych członków kadry pracowniczej można zastosować na każdym etapie życia firmy: rekrutacji personelu, planowania ścieżki kariery, szkoleń, przygotowania działań rozwojowych (coaching indywidualny i grupowy) i samorozwojowych (self – coaching). Informacje, które gromadzi się w trakcie w trakcie prowadzonych badań, stanowią bardzo cenny materiał, zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Pracodawca zyskuje dostęp do grupy osób o największym potencjale rozwojowym, pracownik zaś ma szansę poznać własne mocne strony i zdefiniować obszary wymagające dalszego doskonalenia.

Jak prowadzi się badanie predyspozycji?

Badanie osobowościBadanie z reguły przybiera formę indywidualnych lub grupowych testów psychologicznych, lub sytuacyjnych, a także pogłębionych wywiadów behawioralnych. Testy wykorzystywane podczas takich badań są licencjonowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a przygotowano je według ściśle określonych potrzeb klienta. Mogą składać się z kilku lub kilkudziesięciu testów – ich ilość zależy od stopnia odpowiedzialności i zakresu obowiązków przydzielonych do określonego stanowiska. Proces prowadzenia badań nie wymaga korzystania z specjalistycznych narzędzi, można więc przeprowadzić ją w firmie zlecającej badania, lub w innym miejscu. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia indywidualnego badania przez Internet, choć wymaga to indywidualnego potwierdzenia. Ostateczna ocena i weryfikacja potencjału pracowników przygotowana jest zawsze przez psychologa biznesu. Rezultaty badań mogą być podane w różnej formie – zazwyczaj jednak zawierają najistotniejsze elementy, takie jak:

● szczegółowy opis pracownika,
● jego potencjał
● predyspozycje
● obszary ciągle wymagające rozwoju.

Jeśli badanie dotyczy grupy, wynik będzie w formie raportu, w skład którego wchodzi profil indywidualny, zestawiony z porównaniem wewnątrzgrupowym. Ta sytuacja zakłada, że wyniki badania predyspozycji skupią się na porównaniu poszczególnych badanych, pod względem cech pożądanych przez pracodawcę. Wdrożony proces badawczy wykorzystuje kompleksowe narzędzia psychometryczne.

Gdzie kształcą się psycholodzy biznesu?

Ponieważ dynamiczne przekształcenia gospodarcze wymagają od dzisiejszych menadżerów wiedzy która zdecydowanie wykracza poza dziedziny zarządzania, ale także psychologii, nikogo nie dziwi powstawanie multidysyplinarnych kierunków, które cieszą się zainteresowaniem kandydatów. Pozwalają one opanować wiedzę z zakresu badań rynku, HR i reklamy, ale pozwala także przyswoić umiejętności analizy danych. Innymi słowy zapewnia dostęp do wachlarza kompetencji, które powinna posiadać osoba mianująca się dobrym menadżerem.

Wyższe Szkoły Bankowe zapewniają przyszłym studentom dostęp do opisanych powyżej kompetencji, a wysoka pozycja tych szkół w rankingach szkół wyższych, (potwierdzona m.in. badaniami prowadzonymi przez Home and Market oraz Wprost) wskazuje, że studiowanie kierunków realizowanych ich murach, to kompromis w dopasowaniu zainteresowań współczesnej młodzieży z aktualnymi potrzebami rynku. Uczelnie ze swojej strony zaś, kładą duży nacisk na wyrobienie wśród swoich studentów kluczowych kompetencji biznesowych, odpowiedzialnych w późniejszych latach za pożądany rozwój ich kariery zawodowej. Nie dziwi więc, że absolwenci kierunku Psychologia biznesu w Wyższej Szkole Bankowej, posiadają dostęp do narzędzi pomocnych w sprawnym zarządzaniu ludźmi i zespołami. Rozumieją także wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem pieniądza, wartości, inwestycji i zachowań na rynkach finansowych.

1 komentarz

  1. Bogdan pisze:

    W jaki sposób toksyczny człowiek może zmienić swoje postępowanie i oddziaływanie na innych ludzi? Czy jest to w ogóle możliwe? Mam w najbliższej rodzinie taki przypadek, który wydaje się kompletnie niereformowalny, a negatywnie niszcząco wpływa na wszelkie relacje. Z jednej strony nie mam kompletnie ochoty przebywać w jego otoczeniu, jednak z drugiej strony – nie da się od niego odciąć w stu procentach. Jak się zachowywać w kontaktach z taką osobą?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *