Rewolucyjne zmiany w CIT i PIT w 2021 r.

Rok 2021 zbliża się wielkimi krokami. Niestety ówczesny rok nie był dla nas łaskawy. Pandemia koronawirusa wpłynęła również na sposób rozliczania podatkowego. Szesnastego września 2020 roku został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Jakich zmian możemy się spodziewać od pierwszego stycznia nowego roku?

Zmiany w CIT na 2021 rok 

Jedną z najważniejszych zmian jest konieczność płacenia CIT przez spółki komandytowe oraz wybrane spółki jawne. Projekt również obejmuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów w zyskach komandytariuszy. Jednak zwolnienie obejmuje do pięćdziesięciu procent kwoty przychodu oraz do maksymalnie sześćdziesięciu tysięcy złotych.

Istotne jest również podwyższenie do dwóch milionów euro kwoty limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z dziewięciu procent stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki temu w kieszeniach przedsiębiorców może zostać aż o czterysta milionów złotych rocznie każdego roku, co szczególnie może być pomocne po ogólnokrajowym kryzysie.

Co ciekawe – podatnicy, których przychody będą większe niż pięćdziesiąt milionów euro rocznie, spółki nieruchomościowe oraz Grupy Kapitałowe wraz z poszczególnymi wchodzącymi w ich skład spółkami są zobowiązani do podania do publicznej wiadomości swojej strategii podatkowej. Podmioty, które nie wywiążą się z tego obowiązku, mogą być obciążone karą administracją, która może osiągnąć nawet milion złotych. Aby uniknąć grzywny, warto zainwestować w szkolenia dla księgowych.

Ponadto na spółkę nieruchomościową został przerzucony ze sprzedawcy obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zdobycia udziałów w spółkach nieruchomościowych. Nowelizacja obejmuje również inne obowiązki dla spółek nieruchomości.

“Estoński CIT” jest nowym sposobem opodatkowania, o którym można dowiedzieć się na szkoleniach podatkowych. Z innowacyjnego systemu będą mogły skorzystać spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcami są jedynie osoby fizyczne. Przychód takich spółek nie może przekraczać stu milionów złotych w ciągu roku, a liczba zatrudnionych pracowników musi być większa niż 3. “Estoński CIT” pozwala firmom ograniczyć zbędne formalności przy rozliczaniu podatków oraz na inwestowanie.

Zmiany w PIT na 2021 rok 

Zmienia się wzór zeznań podatkowych.

Najnowsze formularze pozwalają również przekazać darowiznę na rzecz walki z wirusem Covid-19. Katalog darowizn rozszerzył się również o schroniska dla osób bezdomnych, domy samotnych matek, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy, domy pomocy społecznej oraz o noclegownie.

Od nowego roku podatnicy nie mają obowiązku składania sprawozdania podatkowego w formie załącznika do zeznania. W 2021 roku zostaje także zlikwidowany PIT-40A dla niektórych rencistów oraz emerytów.

Jeżeli chodzi o rozliczenie dochodów uzyskanych z takich krajów jak: Finlandia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Japonia, Izrael, Irlandia, Słowacja oraz Litwa, to będzie ono opodatkowane na podstawie zasady proporcjonalnego odliczenia. W ubiegłych latach rozliczenie dochodów z wyżej wymienionych państw odbywało się za pomocą metody wyłączenia z progresją.

Osobom do trzydziestego piątego roku życia będzie prawdopodobnie (przepis znajduje się jeszcze w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów) przysługiwać ulga mieszkaniowa na nabycie nowego domu albo mieszkania o określonej wielkości.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, warto zapoznać się z poradnikiem dla księgowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *