Tabliczki i znaki bhp w miejscu pracy

Zasady dotyczące znaków bhp w pracy

To, jakie konkretnie znaki bhp powinny znaleźć się w zakładzie pracy, zależy tak naprawdę od charakteru prowadzonej działalności. W przypadku pracy typowo biurowej wystarczy zdecydować się na podstawowe znaki bezpieczeństwa. Natomiast w zakładach produkcyjnych, w których używa się zaawansowanych maszyn i urządzeń trzeba wybrać znaki i instrukcje bhp dopasowane do stanowiska oraz rodzaju wykonywanej pracy. Z kolei na placu budowy trzeba umieszczać stosowne tablice budowlane, które poinformują i ostrzegą o niebezpieczeństwie.

Jednak w każdym miejscu znaki bhp powinny być umieszczane w taki sposób, aby były dobrze widoczne i zauważalne z wielu punktów. Należy zadbać także o to, aby ich rozmiar był dopasowany do tego, z jakiej odległości mają być widoczne.

Podstawowe znaki bhp w firmie

Są pewne znaki bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny znaleźć się w każdym miejscu pracy, bez względu na to, czy jest to biuro czy hala produkcyjna. Są to przede wszystkim znaki ewakuacyjne oraz znaki przeciwpożarowe, które są niezbędne podczas ewakuacji budynku oraz zagrożenia spowodowanego ogniem. Są to bardzo charakterystyczne oznaczenia, które łatwo rozpoznać. Znaki ewakuacyjne są koloru zielonego, a przeciwpożarowe czerwonego. Oba typy posiadają jasne piktogramy lub napisy oraz ramki. Te jasne elementy są fotoluminescencyjne, czyli pochłaniają światło, co pozwala im na „świecenie w ciemności”. To ważna cecha, ponieważ w przypadku pożaru często dochodzi do odcięcia źródła zasilania. Dzięki fotoluminescencji łatwo zauważyć odpowiedni znak jak Wyjście ewakuacyjne lub symbol gaśnicy i udać się w ich kierunku.

Znaki bhp ostrzegawcze, zakazu i nakazu

W zakładach produkcyjnych często korzysta się także ze znaków bhp, które ostrzegają przed niebezpieczeństwem, zakazują niektórych czynności czy nakazują pewne zachowania. Wszystko to po to, aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Każde potencjalne zagrożenie musi zostać oznaczone poprzez znak ostrzegawczy bhp w postaci żółtego trójkąta z czarnym obrazkiem lub napisem. Najczęściej spotykane to ostrzeżenia przed możliwością wybuchu, promieniowaniem, urządzeniami pod napięciem, pojazdami poruszającymi się wewnątrz zakładu, materiałami toksycznymi, substancjami łatwopalnymi, zgnieceniem dłoni czy ruchomymi elementami maszyny.

Znaki nakazu bhp wskazują na to, co jest zabronione pracownikom i czego nie mogą robić. Używanie ognia lub palenie papierosów w pobliżu substancji łatwopalnych, wchodzenie do pewnych pomieszczeń bez upoważnienia, smarowanie urządzeń będących w ruchu, załączanie urządzeń elektrycznych – wszystkie te czynności wpływają no poziom bezpieczeństwa pracowników i dlatego należy informować ich o czynnościach zakazanych w danym miejscu poprzez stosowanie znaków i tabliczek.

Okrągłe, niebieskie znaki nakazu bhp z białymi piktogramami i napisami mówią z kolei o tym, co trzeba zrobić i jakie środki ostrożności podjąć, aby praca nie powodowała zagrożenia dla zdrowia i życia. Na tych znakach zazwyczaj znajdują się symbole gogli ochronnych, kasku, odzieży i obuwa ochronnego czy kamizelki odblaskowej. Dzięki temu pracownik łatwo może odgadnąć przekaz komunikowany przez przeznaczenie i zastosować się do zaleceń.

Wszystkie niezbędne znaki bezpieczeństwa znajdziesz w sklepie ze znakami https://znaki-bhp.pl/

Naprawa iPhone oczami wrocławskiego Serwisu Apple

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *