Transport odpadów niebezpiecznych – jak wygląda? Na co zwraca się uwagę?

Transport odpadów niebezpiecznych wiąże się dla przedsiębiorców z koniecznością podporządkowania się licznym wymogom z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. Odpady niebezpieczne muszą być przechowywane, pakowane i transportowane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia. Należy uwzględnić ich chemiczne i fizyczne właściwości oraz potencjalne ryzyka, jakie mogą się pojawić w przypadku danej grupy odpadów. Jak powinien wyglądać transport odpadów niebezpiecznych? O co musi się zatroszczyć przedsiębiorca?

Transport odpadów niebezpiecznych – wymagania stawiane przez prawo

Najważniejsze wymogi dotyczące przewozu odpadów niebezpiecznych zawarte są w międzynarodowej umowie ADR i dotyczą przede wszystkim takich zagadnień, jak: klasyfikacja odpadów niebezpiecznych, wypracowanie szczegółowych procedur składowania i pakowania odpadów, zastosowanie odpowiednich opakowań i środków transportu. Z punktu widzenia przedsiębiorcy kluczowe znaczenie ma prawidłowa klasyfikacja odpadów niebezpiecznych powstających na terenie przedsiębiorstwa, bo od niej zależy następnie to, jakie pojemniki na odpady będą użyte i jakimi sposobami musi być zabezpieczony ich przeładunek i transport. Umowa ADR wskazuje w związku z tym na konieczność powołania przynajmniej jednego doradcy ds. bezpieczeństwa, który odpowiadałby za klasyfikację odpadów, ich odpowiednie oznakowanie czy przygotowanie dokumentacji dotyczącej transportu odpadów niebezpiecznych. Ponieważ inwentaryzacja i prawidłowa klasyfikacja odpadów niebezpiecznych i zależny od nich transport wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu chemii, współpracy z certyfikowanymi laboratoriami, wypracowania dopasowanych procedur bezpieczeństwa i dogłębnej znajomości przepisów ADR, dobrą praktyką jest również nawiązanie współpracy ze specjalistami, np. firmami profesjonalnie zajmującymi się zarządzaniem odpadami, ich odbiorem i utylizacją. Działająca na terenie całego kraju Stena Recycling oferuje swoim klientom kompleksowe usługi z zakresu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi: organizuje transport odpadów przystosowaną do tych zdań flotą, dostarcza odpowiednie pojemniki na odpady niebezpieczne, pomaga w wypracowaniu właściwych procedur i sporządzaniu dokumentacji, a także edukuje personel w ramach szkoleń dotyczących klasyfikacji i transportu odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne – główne zasady dotyczące składowania, pakowania i transportu

Właściwa klasyfikacja odpadów niebezpiecznych umożliwia w dalszej kolejności dobór odpowiednich rodzajów certyfikowanych pojemników do składowania, a potem przewozu groźnych dla otoczenia odpadów. Pojemniki na odpady oraz pojazdy realizujące transport odpadów niebezpiecznych muszą posiadać specjalne oznaczenia. Przedsiębiorca wytwarzający odpady niebezpieczne jest również odpowiedzialny za właściwe pakowanie odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do transportu i przygotowanie przesyłek w taki sposób, by spełniały one wymagania wynikające z umowy ADR. Koniecznością jest ponadto sporządzanie zgodnej z aktualnymi przepisami dokumentacji ADR, która uwzględnia szczegółowe informacje o rodzaju i ilości transportowanych odpadów niebezpiecznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *