Jak uzyskać leasing maszyn budowlanych?

Udzielenie leasingu zależy od wielu różnych czynników. Przede wszystkim należy zadbać o zdolność leasingową – w tym celu potrzebne jest spełnienie kilku istotnych warunków. Jak wygląda ta kwestia, gdy chodzi o leasing maszyn budowlanych?

Czym jest leasing maszyn budowlanych?

Podobnie jak w przypadku innych form leasingu, jest to forma finansowania, która pozwala na korzystanie z określonego przedmiotu (w tym przypadku – maszyny budowlanej) przez wyznaczony czas, w zamian za regularne opłaty. Co istotne, stawiając na leasing maszyn budowlanych, należy mieć na uwadze, że właścicielem danego sprzętu nadal pozostaje leasingodawca. Konkretne zasady zależą od założeń podpisanej umowy, jednak przeważnie takie rozwiązanie obejmuje okres 1–5 lat i kilka podstawowych zapisów związanych z płatnościami oraz wykupem. Jedną z najważniejszych kwestii jest wysokość rat, która zależy przede wszystkim od długości leasingu maszyny budowlanej oraz wartości przedmiotu umowy. Kontrakt powinien dodatkowo precyzować zasady ubezpieczenia, serwisowania i ewentualnych napraw.

W jaki sposób uzyskać zdolność leasingową?

Przed skorzystaniem z leasingu maszyn budowlanych firmy leasingowe przeprowadzają weryfikację poszczególnych klientów. Sprawdzana jest głównie zdolność kredytowa, która określa, czy dane przedsiębiorstwo będzie w stanie spłacić zobowiązania w określonym terminie. Spore znaczenie mają tutaj wcześniejsze kredyty i inne podobne umowy – nieuregulowane należności czy opóźnienia w spłatach mogą mieć bardzo negatywny wpływ na zdolność leasingową. Do tego dochodzi także czas istnienia przedsiębiorstwa: młodsze firmy mogą mieć często pewien problem z uzyskaniem leasingu. Często jednak przed większą inwestycją można wykorzystać leasing tańszych maszyn, które pozwolą stopniowo budować korzystne wyniki pod względem zdolności kredytowej i leasingowej.

Szczegółowe zasady przyznawania decyzji w kwestii przyznawania leasingu maszyn budowlanych mogą się różnić między firmami oferującymi finansowanie. Przy wysyłaniu zgłoszenia należy zadbać, by podać jak najdokładniejsze informacje dotyczące działalności, planowanych inwestycji oraz aktualnej sytuacji finansowej. Jeśli udało się pomyślnie przejść przez weryfikację zdolności leasingowej, pozostaje już tylko podpisanie umowy – warto przy tym pamiętać, aby przez cały okres przestrzegać zapisów w kontrakcie i terminowo spłacać zobowiązania.

Leasing maszyn budowlanych – możliwe przyczyny odmowy

Odmowa udzielenia leasingu maszyn budowlanych może mieć różne przyczyny. Jednym z najczęstszych powodów jest po prostu niewystarczająca zdolność kredytowa, która może wynikać z negatywnej historii spłat czy po prostu z młodego wieku przedsiębiorstwa. Takie czynniki mogą być traktowane jako źródło zwiększonego ryzyka. W niektórych sytuacjach zamiast całkowitej odmowy można spotkać się np. z podwyższeniem rat czy dodatkowymi zapisami umowy.

Leasingodawca może odmówić udzielenia leasingu maszyn budowlanych także wtedy, gdy potencjalny klient nie ma wystarczających zabezpieczeń. Mogą nimi być np. nieruchomości czy inne aktywa, które mogą stanowić gwarancję spłaty zobowiązania leasingowego. Do odmowy dochodzi również m.in. w sytuacjach, w których maszyna i jej docelowe wykorzystanie nie zgadzają się z polityką leasingową – np. z powodu zbyt wysokiego ryzyka związanego z eksploatacją. Aby uzyskać więcej informacji, warto skontaktować się z firmami oferującymi leasing maszyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *