Walutowa transakcja terminowa – co musisz o niej wiedzieć?

Walutowa transakcja terminowa na rynku walutowym jest ważnym i wiążącym kontraktem. Wiąże się z nim blokowanie kursów wymiany dla zakupu lub sprzedaży, czyli transakcji mających miejsce w przyszłości.

Cechą walutowej transakcji terminowej jest jej konfigurowalność, jako narzędzia zabezpieczającego. Istotna informacja dotyczy tego, że z tym typem transakcji nie wiąże się konieczność uiszczenia depozytu zabezpieczającego, płatnego z góry. Warunki walutowej transakcji mogą być sukcesywnie dostosowane przez strony transakcji do konkretnej kwoty.

Jak działa walutowa transakcja terminowa?

Walutowe kontrakty terminowe zwykle nie wiążą się z płatnościami z góry. Jednak cechuje je niewielka elastyczność, za to wiążą się z zobowiązaniami. Ogólniej mówiąc oznacza to, że kupiec lub sprzedawca nie może odstąpić od zawartej wcześniej umowy, jeśli „zablokowany” kurs w końcowej fazie transakcji okaże się niekorzystny. W takiej sytuacji zabezpieczenie najczęściej stanowi depozyt od inwestorów detalicznych lub firm, z którymi nie nawiązano relacji biznesowych. Rozliczenie walutowe może odbywać się np. w formie gotówkowej lub poprzez dostawę, jednak pod warunkiem, obie strony zawrą to w umowie i zgodzą się na przedstawione warunki. Walutowa transakcja terminowa stanowi przedmiot obrotu na scentralizowanej giełdzie.

Dlaczego stosuje się walutowe transakcje terminowe?

Stanowią narzędzie zabezpieczające, blokując kurs wymiany na określony czas. Dzięki temu zabezpieczona zostaje ekspozycja na ryzyko walutowe.

W jakich walutach można wystawiać walutowe transakcje terminowe?

Ważną cechą walutowych transakcji terminowych, o której już wspomnieliśmy, jest jej elastyczna możliwość dostosowania i handlowania poza rynkiem regulowanym.

Ponieważ można je dostosowywać i handlować poza rynkiem regulowanym, walutowe transakcje terminowe dotyczą wielu par walutowych, ustalonych przez kontrahentów transakcyjnych.

Walutowe transakcje terminowe są najczęściej umiejscawiane pomiędzy kupującym w kraju numer 1, a sprzedającym w kraju numer 2. Warunki umowy zostają klarownie przedstawione, a kwota jest następnie uiszczana przez osobę kupującą, i ostatecznie otrzymana przez osobę, która dokonała sprzedaży. To sprawia, że każda ze stron przystępuje do transakcji ze stosowną wiedzą o danych transakcjach. Biorąc pod uwagę możliwość zmiany kursu walut w przyszłości, ustalenie tego kursu umożliwia obu stronom planowanie budżetowania oraz pozostałych działań transakcyjnych. Nie ma więc obaw, że nadchodząca transakcja okaże się inna, niż początkowo obie strony zakładały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *