Odejście z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia – z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć?

Otrzymałeś lepszą ofertę pracy i chcesz od razu odejść z obecnej firmy? Pracodawca mówi jednak o okresie wypowiedzenia i nie pozwala Ci na odejście z dnia na dzień? Nie chcesz czekać i po prostu masz zamiar więcej nie przychodzić do pracy? W takiej sytuacji musisz liczyć się z konsekwencjami takiej decyzji.

Natychmiastowe odejście z pracy – jakich konsekwencji trzeba się spodziewać?

Najbardziej dotkliwą konsekwencją nagłego odejścia z pracy jest zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawca ma prawo do takiej zwolnienia bez zachowania okresu wypowiedzenia wtedy, gdy pracownik nie posiada usprawiedliwienia swojej nieobecności. Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym pojawia się w świadectwie pracy. Dyscyplinarka wyklucza otrzymanie z urzędu pracy zasiłku dla osób bezrobotnych, gdyż prawo do świadczenia nie przysługuje osobie, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy zrezygnowała z pracy. Należy pamiętać również o tym, że zwolnienie dyscyplinarne obniża szanse na znalezienie innej pracy, gdyż pracodawcy zwracają uwagę na powody opuszczenia poprzedniego zakładu. Natychmiastowe odejście z pracy uprawnia pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia jedynie za czas, w którym dany pracownik był obecny w pracy. Może zdarzyć się również tak, że pracodawca zażąda odszkodowania od pracownika za ewentualnie poniesione straty z powodu jego odejścia. Wysokość takiego odszkodowania nie jest uregulowana przepisami i zależy od decyzji sędziego jeśli sprawa wejdzie na drogę sądową.

Jakie prawa zachowuje pracownik, który odszedł z pracy?

Pracownik, który porzucił swoją pracę ma prawo do odebrania wynagrodzenia za przepracowane dni. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze czasu, to należy mu się ekwiwalent pieniężny. Ponadto, zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza otrzymania od pracodawcy świadectwa pracy, a przepracowany w danej firmie okres wlicza się do stażu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *