Postępowanie o zatwierdzenie układu metodą restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Rynek małych, średnich przedsiębiorstw był i jest niezwykle dynamiczny. Ogół zawirowań, jakie dotknęły tę grupę przedsiębiorstw w ostatnim czasie wywołuje co najmniej utratę płynności finansowej u wielu z nich a w skrajnych sytuacjach upadłość firmy. Jednak nie zawsze tak musi być, problemy finansowe nie muszą prostą drogą prowadzić do upadłości, prawo dopuszcza bowiem ratowanie firmy poprzez postępowanie restrukturyzacyjne w czterech odmianach, jednym z nich jest postępowanie o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu wymaga inicjatywy ze strony przedsiębiorcy

Proces postępowania o zatwierdzenie układu to najprostsza i najmniej sformalizowana metoda restrukturyzacji przedsiębiorstwa będącego w poważnych opałach, na granicy upadłości. Koncentruje się ono na inicjatywie i własnych działaniach przedsiębiorcy. Dłużnik samodzielnie próbuje zawrzeć układ z wierzycielami, zbiega ich głosy. Sukces tego rodzaju restrukturyzacji opiera się na zdolnościach koncyliacyjnych dłużnika a jego wyższość nad innymi sposobami na ograniczonej do minimum roli sądu. Do tej pory jednak przedsiębiorcy rzadko sięgali po takie rozwiązanie, niechęć to tej metody wynikała z ograniczonej ochrony dłużnika przed egzekucją komorniczą.

Zwiększona ochrona dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Najważniejszą zmianą jaka nastąpiła w 2021 r.  i która może wprowadzić większe zainteresowanie dłużników tą metodą restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest zwiększona ochrona dłużnika przed egzekucją komorniczą jego majątku. Zakres tej ochrony jest porównywalny do postępowania sanacyjnego. W dniu, w którym zostaje ogłoszony dzień układowy następuje co do zasady uniemożliwienie wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy lokalu czy nieruchomości będących siedzibą zadłużonego przedsiębiorstwa, bez zgody rady wierzycieli. Nie można również skierować do egzekucji majątku dłużnika  czy wykonać postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia na majątku dłużnika.

Postępowanie o zatwierdzenie układu w obwieszczeniu

W tym samym roku wprowadzono elektronizację akt postępowań o zatwierdzenie układu z obowiązkiem nałożonym na nadzorcę układu publikacji dnia układowego, czyli dnia, na podstawie którego uprawnia się wierzycieli do głosowania nad zawartym układem i których roszczenia zostaną zaspokojone na zasadach w nim zdefiniowanych. Podany oficjalnie dzień stanowi również dolną granicę czterech miesięcy, w terminie których dłużnik musi złożyć wniosek o zatwierdzenie układu. Jeżeli nie dokona tego w wyznaczonym terminie, wszystkie ustalenia wygasają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *