Częsty problem – zawieszenie działalności a leasing na samochód firmowy

Kiedy przedsiębiorca z różnych przyczyn zmuszony jest zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, musi się liczyć z ograniczeniem wielu czynności, których nie może w dalszym ciągu swobodnie wykonywać. Często takie ograniczenie jest bardzo niekorzystne dla jego majątku i możliwości rozliczenia zarówno kosztów jak i przychodów powstających po zawieszeniu działalności. Opisywany w tym krótkim artykule problem – zawieszenie działalności a leasing i wynikające z niego obowiązki – to temat wielu pytań i wątpliwości, z którymi wielu przedsiębiorców nie potrafi sobie samodzielnie poradzić.

Okazuje się bowiem, że występują różne wyjątki od przepisowych reguł i prawnych sformułowań, które pozwalają na zabezpieczenie majątku zawieszonego w swoim działaniu przedsiębiorstwa. Jednym z takich wyjątków jest możliwość rozliczenia zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem działalności gospodarczej, a do najczęstszych przykładów należą umowy leasingu samochodów osobowych i dostawczych. Ten właśnie problem, zawieszenie działalności a leasing i możliwość rozliczenia jego kosztów, stanowić będzie temat tego krótkiego poradnika.

Co mówią przepisy w sprawie zawieszenie działalności a leasing samochodu?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, sprawa zawieszenie działalności a leasing i możliwość rozliczenia jego kosztów powinna być rozpatrywana w oparciu o tzw. Prawo przedsiębiorców, które dokładnie opisuje następstwa zawieszenia działalności gospodarczej przez prowadzącą ją osobę prywatną. Zgodnie z zapisami tej ustawy, każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności, jeśli nie zatrudnia żadnych pracowników lub wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy przebywają na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego albo na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym.

Zgodnie ze wspomnianym powyżej przepisem zostały określone czynności, które mogą być wykonywane przez przedsiębiorcę również wtedy, kiedy prowadzona przez niego działalność gospodarcza została zawieszona. Wśród tych czynności znajdują się te, które są niezbędne do zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywanie wcześniej zawartych umów. Przedsiębiorca, który zawiesił swoją działalność, może również przyjmować należności i regulować swoje zobowiązania, które powstały przed datą, z jaką zgłoszone zostało zawieszenie prowadzenia działalności. Jak się okazuje, może również zbywać wyposażenie firmy i własne środki trwałe.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi Książkę Przychodów i Rozchodów, to w trakcie zawieszenia działalności poniesione wydatki (np. na raty leasingowe samochodu) powinien rozliczyć w pierwszej zaliczce po wznowieniu działalności lub w zeznaniu rocznym, w przypadku, gdy działalność nie zostanie wznowiona w roku podatkowym.

Zawieszenie działalności a leasing i rozliczenie kosztów leasingu

Specyficzną cechą leasingu operacyjnego jest fakt, że podczas trwania umowy dzierżawy użytkownik samochodu, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest właścicielem dzierżawionego samochodu. Stąd właśnie pojawia się główny element problemu zawieszenie działalności a leasing i rozliczenie jego kosztów. W normalnych warunkach przedsiębiorca prowadzący działalność i korzystający z samochodu zgodnie z umową leasingową ma prawo do wykupienia użytkowanego samochodu i zgodnie z zapisami prawa dopiero wtedy staje się jego formalnym właścicielem i może wprowadzić samochód do kosztów działalności. Wcześniej, gdy trwa umowa, przedsiębiorca może tylko rozliczać i wliczać do kosztów działalności raty leasingowe i może rozliczać podatek VAT, który dotyczył rat. Zgodnie z indywidualną interpretacją, która została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą, przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę w celu utrzymania działalności. Wspomniane przepisy dotyczą wyłącznie leasingu operacyjnego i nie mają zastosowania, gdy umowa dotyczy leasingu finansowego.

 

 

Polecamy:
Szkolenia z pneumatyki – wszystko co powinieneś wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *