Cała prawda o term sheet

cala-prawda-o-term-sheet (1)

Fundusze inwestycyjne są formą uzyskania dodatkowych środków na rozwój dla firm, a także pomnażania kapitału. Obejmują zarówno akcje, obligacje, jak i papiery wartościowe. Wejście na rynek funduszy inwestycyjnych wymaga wiedzy merytorycznej, dlatego w imieniu inwestora decyzje inwestycyjne, co do kupna i sprzedaży akcji bądź obligacji decydują specjaliści danego funduszu. Wejście na giełdę jest ryzykownym przedsięwzięciem i odpowiednim jedynie dla bardzo dużych podmiotów gospodarczych.

Na przeciwległym biegunie stoją firmy, które chcą pozyskać fundusze kapitałowe na rozwój start upu. Mają do wyboru Aniołów Biznesu bądź Fundusze Kapitałowe Venture Capital. Jednak najpierw muszą postarać się o odpowiedni projekt, który zainteresuje potencjalnego inwestora.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych i ich ryzyko

Fundusze inwestycyjne w Polsce niosą ze sobą pewne ryzyko. Zasada jest zawsze taka, że im większy jest potencjalny zysk, tym większe jest ryzyko. Do najbardziej ryzykownych i wymagających dobrego planowania działań należą fundusze akcji. Z kolei najmniej ryzykowne są fundusze rynku pieniężnego czyli np. papiery wartościowe. Nieco większe ale raczej umiarkowane ryzyko niosą ze sobą inwestycje w obligacje, czyli fundusze dłużne. Większe ryzyko inwestycyjne jest w przypadku funduszy mieszanych, gdzie obraca się zarówno akcjami, jak i obligacjami.

Czym jest term sheet?

Pojęcie term sheet oznacza wstępne porozumienie stron, po którym może ale nie musi być podpisana umowa inwestycyjna. Jednak należy zacząć od początku, czyli tego, dlaczego obie strony znalazły się przy podpisaniu takiego dokumentu biznesowego. Wszystko zaczyna się od projektu przesłanego do Venture Capital w Polsce, gdzie dokonywana jest selekcja i wybierane są te projekty, które mają największe szanse na powodzenie według inwestora.

Następnie organizowane jest spotkanie wstępne, na którym przedstawiony zostaje projekt, a także podpisana klauzula o poufności. Jest to konieczne i zapewnia bezpieczeństwo zarówno inwestorowi, jak i firmie starającej się o fundusze kapitałowe, że wszystkie kwestie dotyczące projektu pozostaną pomiędzy inwestorem a przedstawicielem firmy.

Po dokonaniu analizy merytorycznej i finansowej projektu zostaje spisany term sheet jeszcze na tym samym bądź na kolejnym spotkaniu. Jednak należy wiedzieć, że taki dokument nie ma mocy prawnej, a jedynie pewne jego zapisy mogą posłużyć do sporządzenia przez prawnika spójnej umowy inwestycyjnej. Dlatego im lepiej jest skonstruowany, tym negocjacje są bardziej przejrzyste dla obydwu stron.

Co powinien zawierać term sheet?

Przede wszystkim term sheet musi wskazywać ogólne warunki inwestycji, to jest jej typ i cel oraz liczbę i cenę akcji, sposób przekształcenia na udziały lub akcje, w przypadku powstania długu, a także sposoby wyjścia z inwestycji. Ponieważ to inwestor wychodzi z inicjatywą term sheet wymaga również od przedsiębiorstwa przedstawienia raportów finansowych, planów inwestycyjnych i prognoz, które mają mu być regularnie przedstawiane w trakcie trwania inwestycji.

W ramach term sheet, który może być dokumentem kilku lub nawet kilkudziesięciostronnicowym powinny również znaleźć się oświadczenia przedsiębiorców o zgodności przedstawionych raportów finansowych ze stanem faktycznym. Oświadczenie dotyczy również braku prawomocnych wyroków czy toczących się postępowań przeciwko przedsiębiorstwu. W dokumencie może znaleźć się również zastrzeżenie, że jeśli któreś z wynegocjowanych założeń nie zostanie zrealizowane, to ustalenia poczynione w dokumencie przestaną obowiązywać.

Dlaczego term sheet jest istotny z punktu widzenia inwestora i przedsiębiorstwa?

Term sheet daje już pewne ramowe założenia, co do tego jak ma wyglądać umowa inwestycyjna. Środki z funduszy kapitałowych nie są przelewane od razu, a najczęściej etapami. Wcześniej może być też konieczne sporządzenie nowej umowy spółki czy statutu na podstawie tego, co znalazło się w term sheet. Jest to dokument, który jest podstawą do dalszych negocjacji, dlatego warto wziąć czynny udział w jego tworzeniu. Końcowe podpisy świadczą, że strony zgodziły się na ramowe warunki umowy. Dzięki temu można znacznie szybciej sporządzić właściwą umowę za pośrednictwem prawnika, aby finansowanie rozpoczęło się jak najszybciej.

Z reguły cały proces pozyskania funduszy kapitałowych z Verture Capital trwa przynajmniej pół roku. Zważywszy jednak na korzyści, jakie niesie ze sobą taki rodzaj finansowania start upu, który otwiera przed nim zupełnie nowe możliwości warto pokusić się o przesłanie innowacyjnego projektu działalności gospodarczej, gdyż można zyskać finansowanie nawet do 1,5 miliona złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *