Co to jest factoring?

Ostatnimi czasy dużo mówi się o factoringu lub polskiej wersji tego słowa – faktoringu. W dobie zwyżkującej inflacji stał się to temat wyjątkowo medialny. Czym jest ta usługa finansowa oraz dlaczego jest niezbędna dla zabezpieczenia się przed bankructwem? Na to i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Factoring – czym właściwie jest?

Zacznijmy od zdefiniowania podstawowych pojęć. Factoring (w artykule słowa tego używać będziemy wymiennie z faktoringiem) jest usługą finansową sprowadzającą się do wymiany nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem ważności – na gotówkę. Innymi słowy, całość sprowadza się do sytuacji, kiedy to firma faktoringowa (nazywana faktorem) wykupuje od usługobiorcy (nazywanego z kolei faktorantem) należności z tytułu sprzedaży przez niego towarów lub usług.

Jest to więc forma finansowania przedsiębiorców, którzy udzielają kredytów kupieckich, to znaczy oferują kontrahentom odroczone terminy płatności. Warto w tym momencie dodać, że niektóre rodzaje factoringu kumulują w sobie także usługi dodatkowe. Tych jest sporo: począwszy od prowadzenia kont rozliczeniowych dłużników, poprzez monitorowanie ich należności, na działaniach windykacyjnych – kończąc.

Jak dokładnie wygląda proces factoringu?

Dla lepszego oglądu sytuacji sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega proces usługi faktoringowej.

  • Na początku przedsiębiorca sprzedaje swojemu kontrahentowi towar i usługę. Co oczywiste wystawia mu na nie fakturę.
  • Następnie przesyła ją faktorowi, to jest firmie oferującej usługi faktoringowe. Ta zaś, najpóźniej w ciągu 24 godzin przelewa mu zawartą na fakturze sumę.
  • Trzecią i ostatnią operacją w procesie factoringu jest zwrot należności kontrahenta firmie finansującej.

Dlaczego faktoring jest niezbędny do zabezpieczenia przedsiębiorstwa?

Obecnie istnieje prawdziwy boom na usługę faktoringu. Jest on powodowany pogłębiającym się kryzysem ekonomicznym oraz wynikającą z niego potrzebą zabezpieczenia swojej działalności gospodarczej.

Im bowiem wyższa jest inflacja, tym trudniej danemu przedsiębiorstwu utrzymać się na rynku. W tych niespokojnych czasach nawet kilku zwlekających z zapłatą klientów spowodować może zator płatniczy, a co za tym idzie utratę płynności finansowej, niewypłacalność i bankructwo.

Jakie są największe zalety faktoringu?

Odpowiedzią na przedstawione powyżej problemy jest posiadanie tak zwanego kapitału obrotowego. Jest to gotówka, którą dana firma przeznaczać może na swoje doraźne potrzeby, jak na przykład szybkie zniwelowanie nagłego zatoru płatniczego, załatanie dziury budżetowej lub dokonanie inwestycji z nadzieją na powiększenie naszego przychodu. Zdecydowanie najłatwiejszym sposobem na zapewnienie kapitału obrotowego swojej firmie jest zabezpieczenie jej zewnętrznym finansowaniem w postaci faktoringu.

Do pozostałych wynikających zeń zalet zaliczyć możemy wyjście naszym kontrahentom na rękę i danie im możliwości spłaty swoich zobowiązań w dogodniejszym dla siebie terminie. Jest to transakcja win – win, z jednej strony powodująca zadowolenie ze współpracy z naszą marką, z drugiej zaś, powiększenie grona naszych stałych kontrahentów.

Kolejnymi pozytywami wynikającymi z factoringu jest wydatne zwiększenie elastyczności przez nasze przedsiębiorstwo, które dzięki zabezpieczeniu płynności finansowej łatwiej odnajdzie się zarówno podczas dokonywania inwestycji, jak i podczas niwelowania nagłych problemów.

Jaką firmę factoringową wybrać?

Jak już wspominaliśmy, obecnie mamy do czynienia z boomem na usługi faktoringowe. Objawia się to mnogością faktorów na polskim rynku. Czym więc kierować się przy doborze najlepszej dla nas usługi? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Najważniejszą z nich jest wybór sprawdzonej i docenionej marki. Takie rozwiązanie da nam bowiem pewność, że firma finansująca nasze przedsiębiorstwo nie zawiedzie i w najbardziej newralgicznym momencie zapewni nam dopływ gotówki.

Dobrym przykładem marki spełniającej powyższe kryteria jest Bibby Financial Services. Posiada ona ponad 35 lat doświadczenia w finansowaniu przedsiębiorstw. Jest to niezależny, międzynarodowy podmiot, który skupia się na dostarczaniu klientom indywidualnie dopasowanych do ich branż rozwiązań.

Podsumowanie

Factoring nie jest oczywiście remedium na wszystkie, powodowane przez kryzys problemy. Niemniej podkreślić należy, że usługa ta jest bez wątpienia najelastyczniejszym i najłatwiejszym w uzyskaniu zabezpieczeniem finansowym dla firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *