Czy warto zatrudniać Ukraińca na paszport biometryczny?

Od 11 czerwca 2017 roku Ukraińcy mogą wjeżdżać na terytorium Polski i dalej, do krajów strefy Schengen, bez wizy. Dokumentem upoważniającym ich do wjazdu jest paszport biometryczny. Według danych polskiego konsulatu na Ukrainie, obywateli tego kraju, którzy dysponują takim paszportem, jest około 3 milionów. Najważniejszą zmianą dotykającą obie strony jest natomiast fakt, że na podstawie wjazdu bez wizy Ukraińcy mogą podejmować pracę tymczasową na podstawie uproszczonej procedury tymczasowej. Specjalista HR agencji leasingu pracowniczego WorkBalanca wyjaśnia, jaki jest popyt na podjęcie tego rodzaju zatrudnienia i jakie korzyści mogą odnieść z tego powodu polskie przedsiębiorstwa.

Jak zatrudnić Ukraińca na podstawie paszportu biometrycznego?

Ze statystyk wynika, że przynajmniej co trzeci Ukrainiec, który w przebywa w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, poszukuje pracy. – Polska stara się jeszcze bardziej uatrakcyjnić polski rynek pracy dla Ukraińców i wzmocnić nastroje prozachodnie. Uproszczenie procedur nie tylko skłania ich do przyjazdu tutaj, ale także do podjęcia legalnej pracy, co z kolei wpływa na kondycję polskiej gospodarki – słyszymy od pracownika agencji WorkBalance, Artura Zięby.

Zgodnie z prawem obywatele Ukrainy mogą podjąć zatrudnienia na okres 90 dni. Po tym czasie mogą wrócić do swojego kraju i po upływie trzech miesięcy ponownie skorzystać z zatrudnienia okresowego. Pacodawca, który decyduje się na zatrudnienie takiego pracownika na stałe, powinien albo odesłać do na Ukrainę w celu wyrobienia półrocznej wizy roboczej, albo wystąpić o wydanie dla niego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Na tej podstawie Ukrainiec może pracować legalnie aż do czasu uzyskania zezwoleń.

Praca tymczasowa jest bardzo korzystna

Pracodawcy, którzy operują w niektórych branżach, zdają sobie sprawę z tego, że rotacja pracowników w ich przypadku jest bardzo duża. Do tych branż zwykle zaliczają się budownictwo (zarówno robotnicy niewykwalifikowani, jak i specjaliści), produkcja przemysłowa i rolnictwo. Stworzenie tam nowych stanowisk nie wymaga dużych nakładów pieniężnych ani inwestycji w pracownika. Bardzo chętnie korzysta się więc z usług firm oferujących leasing pracowniczy, czyli wypożyczenia pracowników do obsługi konkretnych stanowisk w przedsiębiorstwie. Zapewnia to im cykliczną wymianę kadry pracowniczej, a dzięki podpisaniu umowy z agencją na dłuższy czas, zagwarantowany jest także stały dostęp do kadry.

Polski rynek pracy Ukraińcem stoi

Choć według ekonomistów możliwośc podejmowania krótkokresowej pracy tymczasowej przez Ukraińców jest korzystna, to potrzebna są dalsze prace nad uregulowaniem ich sytuacji prawnej w Polsce. Wskazują przy tym, że odpływ Ukraińców mógłby spowodować zapaść produkcyjną i usługową w Polsce, zwłaszcza że nawet teraz popyt na zatrudnianie naszych wschodnich sąsiadów dalej przewyższa podaż. – Duża część Ukraińców liczy, że praca tymczasowa będzie jedynie “zaczepieniem” się na rynku. Jeszcze bardziej zadowoleni byliby natomiast z uproszczenia zasad dotyczących osiedlania się i podejmowania pracy na stałe, szczególnie jeśli chodzi o czas oczekiwania na wydanie dokumentów – dodaje ekspert WorkBalance. W mniejszym stopniu dotyczy to pracowników, którzy również mogą podejmować ten rodzaj zatrudnienia, czyli obywateli Gruzji, Mołdawii, Armenii, czy Białorusi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *