Czym są obligacje i jakie są rodzaje?

as1

Szeroko rozumiany rynek finansów i biznesu jest dość skomplikowany dla kogoś, kto dopiero zaczyna wdrażać się w ten temat. Jednym z takich zagadnień na każdym kroku są obligacje. Sama nazwa nie wiele o sobie zdradza.

W bardzo wielkim skrócie obligacja jest papierem wartościowym wyemitowanym przez dane przedsiębiorstwo na potrzeby przedsięwzięcia przeróżnych środków finansowych. Firma oprócz takiej możliwości ma również szansę podjęcia kredytu, ale jest to bardziej inwazyjne wyjście, chociażby z tego względu, że generuje dużo większe koszty pozyskania pieniędzy. Warto wiedzieć, że emisja obligacji regulowana jest wieloma przepisami. Korzystać z takiego rozwiązania niestety nie mogą wszystkie podmioty istniejące na rynku biznesowym. Obligacje emitowane są w seriach, a przedsiębiorstwo, jako emitent jasno określa, że jest dłużnikiem wobec nabywcy. Wypłacenie świadczenia odbywa się w określonym czasie. Ten rodzaj pozyskania środków jest bardzo interesujący, dlatego przedsiębiorstwa, które mają możliwość skorzystania z tego prawa z chęcią się na to decydują.

Rodzaje obligacji

Wiedząc w skrócie, czym są obligacje i w jakim celu są stosowane, można iść dalej poznając jej rodzaje, a jest ich bardzo wiele. Do najistotniejszych i takich, które często są emitowane, można zaliczyć:

  • obligacje zerokuponowe, które mają niższą cenę zakupu niż prawidłowa cena nominalna. Cechą charakterystyczną jest to, że nie wypłacają w ogóle odsetek. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że inwestycja jest znikoma, ale dochodem jest różnica pomiędzy niższym a prawidłowym kosztem zakupu. Dla odróżnienia warto również wymienić obligacje kuponowe, które bazują przede wszystkim na regularnych płatnościach odsetkowych.
  • obligacje indeksowane są rodzajem, który również przynosi zysk z powstających odsetek. Tutaj jednak pojawia się wskaźnik inflacji zmieniający stawkę wcześniej wymienionych przychodów. Decydując się zakup tego rodzaju papierów wartościowych, warto wiedzieć, że indeks zabezpiecza przed radykalnym spadkiem wartości środków, jakie zostały zainwestowane. Taka forma pozwala na bezpieczne inwestowanie bez poniesienia dużych strat.
  • obligacje stałoprocentowe gwarantują regularne zyski z płatności odsetkowych. Wyznaczane są one na podstawie stopy procentowej. Zaletą tego rozwiązania jest brak nieoczekiwanych zmian przez cały okres emisji. Ma to znaczenie, gdy stopy procentowe mają tendencję spadkową. Dla inwestora jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, ponieważ przez cały okres zysk jest taki sam bez względu na to, co dzieje się obecnie na rynku.
  • obligacje zmiennoprocentowe analogicznie do wyżej wymienionej grupy uwarunkowane są zmianą inflacji. Wszystko dzieje się w okresie poprzedzającym płatność odsetek. Inwestor w tym wypadku nie ma zapewnionej stałej sumy odsetek.
  • obligacje wyróżniane są ze względu na termin wykupu. Istnieją trzy główne kategorie: długoterminowe (wykup powyżej 10 lat), średnioterminowe (od 5 do 10 lat) oraz krótkoterminowe( krótsze niż 5 lat).

Powyższe rodzaje obligacji są najczęściej występującymi. Oprócz tego można także wymienić emitentów obligacji. Największym i najpopularniejszym w naszym kraju jest oczywiście Skarb Państwa. Do mniejszych, ale równie znaczących należą korporacje, czyli przedsiębiorstwa.

Ostatnia grupa, która jest emitentem to związki samorządowe (miasta, gminy i powiaty). Jak widać małe firmy, które nie posiadają zbyt wielkiego zasięgu nie mogą korzystać z tego rodzaju finansowania. Papiery wartościowe, jako rodzaj inwestycji to bardzo poważne przedsięwzięcie. Samodzielne przeanalizowanie wszystkich dostępnych opcji to ogromne wyzwanie. Po poradę można udać się do doradcy inwestycyjnego.

Taka osoba w małym palcu ma wiedzę o rynku podatkowym, prawnym i inwestycyjnym. Po przeanalizowaniu dostępnych funduszy oraz ogólnej sytuacji finansowej z łatwością dopasuje odpowiednią strategię inwestycji. Oszczędność czasu, dodatkowych kosztów oraz możliwość decyzji pod kontrolą doświadczonego eksperta to tylko część zalet korzystania z tego typu usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *