Dla kogo odzież ochronna? Sprawdź czy Twoja branża jej wymaga

safety-wear-1

Każdy z nas, przy okazji zatrudniania się w nowej firmie, musiał na samym początku odbyć i zaliczyć szkolenie z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym mamy świadomość ogromnego znaczenia odzieży ochronnej, która jest niezbędna na niektórych stanowiskach. Istnieją jednak branże, w których pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki w zwykłych ciuchach, bez żadnego ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Sprawdź, czy dotyczy to również Twojego zawodu.

Ciężkie warunki pracy

Jest to główne kryterium, które wręcz wymusza na nas pracę w odzieży ochronnej. Przez trudne warunki możemy rozumieć np. korzystanie ze żrących substancji chemicznych. Nie możemy tego robić bez wcześniejszego założenia kombinezonu, dokładnie zakrywającego całą powierzchnię ciała. Dzięki temu eliminujemy ryzyko poparzenia lub wystąpienia trwałych zmian skórnych. Tego typu szkodliwe środki występują m.in. w laboratoriach, koncernach farmaceutycznych, oczyszczalniach ścieków czy firmach produkujących różnego rodzaju farby, kleje i lakiery.

Naszą pracę niewątpliwie utrudnia również hałas, najczęściej spowodowany pracą głośnych maszyn i urządzeń technicznych. Ze względu na ich ruchome, niebezpieczne części, zatrudnieni w fabryce muszą być wyposażeni w odzież ochronną, która powinna ściśle przylegać do ciała, a także w środki ochrony indywidualnej, tj. specjalistyczne okulary, chroniące przed dostaniem się różnych elementów do oka i zabezpieczające przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz nauszniki, stanowiące najlepszą asekurację naszego słuchu. W tym miejscu możemy wskazać wszelkie fabryki.

Wymagania sanitarne i BHP

Odzież ochronna zakładana jest przez osoby obsługujące taśmę produkcyjną. Zakładając fartuch, rękawice i siatkę na włosy, unikamy ryzyka dostania się zanieczyszczeń do produkowanych wyrobów, przeważnie spożywczych. W ten sposób dbamy o zachowanie norm BHP oraz bezpieczeństwo konsumentów.

Zasady BHP wymagają również noszenia specjalistycznej odzieży. Dotyczy to konkretnych sektorów rynkowych, w tym m.in. branży medycznej i gastronomicznej. Lekarze i pielęgniarki, przez cały czas trwania dyżuru, muszą mieć na sobie kitel oraz specjalne obuwie. W analogicznej sytuacji znajdują się kucharze i kelnerzy restauracyjni, noszący fartuchy i charakterystyczne bluzy. Rodzajem odzieży ochronnej są także uniformy, nazywane odpowiednikami szkolnych mundurków. Główną grupę zawodową, posiadającą ten typ ubrania, stanowią recepcjoniści i inni pracownicy branży hotelarskiej.

Odzież ochronna a ubranie robocze

grzebień malarskiSą to zupełnie różne, ale często mylone ze sobą pojęcia. Cechą odróżniającą te dwa rodzaje odzieży jest charakter ich wykorzystywania.

Ubrania ochronne zabezpieczają przed wszelkimi zagrożeniami, mogącymi wpłynąć na nasze życie lub stan zdrowia. Z kolei ciuchy robocze zapobiegają zabrudzaniu i wyniszczaniu prywatnej odzieży pracownika. Ten rodzaj ubrań może zostać samodzielnie wybierany przez pracownika, o ile spełnia wszystkie wymagane punkty z zakresu BHP. Odzież ochronna przydzielana jest odgórnie, ze strony przełożonego. Jego obowiązkiem jest samodzielne pokrycie wszystkich kosztów z tytułu nabycia przedmiotów stanowiących rodzaj ochrony podwładnych. Jednocześnie, w chwili zakupu, stają się one własnością pracodawcy.

Najlepszym sposobem zobrazowania tej sytuacji jest przytoczenie konkretnego zawodu, np. ogrodnika. W swej pracy zwykle nakłada na siebie specjalny kombinezon oraz gumowe obuwie, które razem stanowią odzież roboczą. Równie dobrze mógłby jednak zajmować się roślinnością w swoich prywatnych ciuchach, osiągając dokładnie te same rezultaty. Jego stanowisko nie kwalifikuje się zatem do tych obarczonych zwiększonym ryzykiem, dlatego nie podlega on obowiązkowi noszenia ubrań ochronnych.

Autorem artykułu jest firma http://ubrania-bhp.pl, na której znajduje się odzież ochronna dla Twojej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *