Dlaczego warto terminowo spłacać pożyczki?

Z danych udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że w 2019 roku aż około 2,8 mln Polaków nie spłacało w terminie swoich długów. W wielu przypadkach był to skutek utraty płynności, rzadziej lekkomyślnych lub błędnych decyzji. Niemniej jednak, niezależnie od powodów braku terminowej spłaty pożyczki lub kredytu, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. Co to za konsekwencje i dlaczego warto być rzetelnym dłużnikiem?

Bez względu na to, czy mowa o klasycznej pożyczce, kredycie na mieszkanie, czy jakimkolwiek innym zobowiązaniu, zawsze warto za wszelką cenę spłacać je w terminie. Dzięki temu można uniknąć dodatkowych opłat i odsetek karnych, jak również uchronić się przed ryzykiem wpadnięcia w spiralę długów. Poza tym, każda nieterminowa spłata pożyczki bądź kredytu zostaje odnotowana przez Biuro Informacji Kredytowej. Dodatkowo, jeśli zwłoka przekracza 60 dni i dotyczy płatności na kwotę powyżej 200 zł, można trafić do rejestru dłużników.

Uniknięcie kosztów nieterminowej spłaty pożyczki

Zgodnie z przepisami, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wierzyciel ma prawo naliczyć odsetki karne. Im dłużej trwa zatem opóźnienie w spłacie pożyczki, tym większą osiągają one wartość. W przypadku kilkudniowego poślizgu odsetki będą niewielkie, ale po kilku miesiącach mogą już urosnąć do sporej kwoty. Ponadto, przy dłuższej zwłoce, trzeba liczyć się też z dodatkowymi opłatami – choćby za wysłanie monitów ponaglających do uregulowania płatności.

Większe bezpieczeństwo finansowe

Terminowe spłacanie rat pożyczek i kredytów daje również poczucie bezpieczeństwa oraz kontroli nad własnymi finansami. Jedno czy dwa niewielkie opóźnienia w płatności nie są powodem niepokoju, ale jeśli zwłoka dotyczy kilku kolejnych rat, czy też kilku różnych zobowiązań, sytuacja robi się już poważna. W takim wypadku wzrasta ryzyko trwałej utraty płynności, a to z kolei, może skończyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Wówczas, najlepszy scenariusz zakłada kosztowną ugodę z wierzycielem, natomiast najgorszy – wszczęcie egzekucji komorniczej.

Swobodny dostęp do oferty banków i firm pożyczkowych

Osoby, które dotychczas terminowo spłacały pożyczki i kredyty, mogą w razie potrzeby z łatwością pożyczyć pieniądze w banku lub firmie pożyczkowej. Wynika to z faktu, że każda instytucja, zanim udzieli finansowania, sprawdza klienta w BIK-u oraz rejestrach dłużników. Pozytywne wpisy wyrażają jego rzetelność płatniczą i zachęcają do udzielenia mu pozytywnej decyzji pożyczkowej. Negatywne informacje mogą natomiast skutkować automatycznym odrzuceniem wniosku o finansowanie. Im więcej opóźnień w spłacie ma dana osoba, tym mniejsze są jej szanse, że jakikolwiek podmiot obdarzy ją zaufaniem.

Warto wiedzieć, że w razie problemów z uzyskaniem kredytu w banku, można zwrócić się o wsparcie do firmy pożyczkowej. Wprawdzie instytucje pozabankowe również weryfikują wiarygodność finansową klientów, jednak stosują przy tym mniej restrykcyjne zasady oceny wniosku; to sprawia z kolei, że ich produkty są łatwiej dostępne. Co więcej, wbrew powszechnemu przekonaniu, również i one są skłonne udzielać wysokich pożyczek – przykładowo, w firmie Euroloan można otrzymać nawet do 40 000 zł w ramach limitu pożyczkowego (szczegóły oferty na: https://www.euroloan.pl/pozyczki/limit-kredytowy).

Lepsze warunki spłaty pożyczki lub kredytu

Historia kredytowa jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących o tym, na jakich warunkach zostanie klientowi przyznany kredyt lub pożyczka. Jeśli jest ona pozytywna, zaciągając kolejne zobowiązania można liczyć na mniejszą prowizję, czy też niższe oprocentowanie. Przekłada się to na odczuwalne korzyści finansowe, szczególnie przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny lub inne wysokokwotowe zobowiązanie. W tym wypadku, nawet nieznacznie obniżona marża banku lub stawka prowizji, może przynieść łącznie kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych oszczędności.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Klienci instytucji finansowych zdają sobie sprawę z faktu, że terminowa spłata pożyczek i kredytów pozwala uniknąć wielu nieprzyjemności; część z nich jest również świadoma tego, że może ona przynieść dodatkowe korzyści, o których wspomniano w niniejszym artykule. Niestety, różne sytuacje życiowe czy błędne decyzje finansowe powodują, że niektórzy dłużnicy po prostu nie są w stanie terminowo spłacać zobowiązania.

W razie utraty płynności finansowej, aby nie dopuścić do poważniejszych problemów, warto możliwie najszybciej poinformować wierzyciela o swoim trudnym położeniu. Najprawdopodobniej będzie on skłonny zaakceptować rozwiązanie, które ułatwi poradzenie sobie ze spłatą długu. Może być to na przykład tymczasowe zawieszenie płatności, albo wydłużenie okresu finansowania i tym samym obniżenie miesięcznych rat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *