Dowiedz się jak zarządzać regionem przy pomocy Unii Europejskiej

Unfinished European Union Flag puzzle

W dzisiejszym tekście podejmiemy zagadkowo brzmiący temat, jakim jest zarządzanie regionem objętym pomocą ze strony Unii Europejskiej. Żeby móc dokładnie zrozumieć powyższe pojęcie, najpierw należy dokładnie wyjaśnić samą definicję regionu oraz tego, co wchodzi w jego obszar.

W oparciu o zagadnienia historyczne, administracyjne oraz prawo wspólnotowe brak jednoznacznej odpowiedzi czym jest region. Z punktu geofizycznego jak i socjologicznego jest to obszar wydzielony względnie jednorodny, w stosunku do terenów sąsiadujących odróżniający się swoimi cechami naturalnymi bądź ukształtowanym przy ingerencji człowieka. Mówiąc o cechach, mamy na myśli odrębność językową, kulturową bądź etniczną. Region to organizacja stworzona przez ludzi, która przy zarządzaniu jej zasobami poddawana jest określonym działaniom administracyjnym lub gospodarczym, mających na celu obustronną transakcję pomiędzy polityką na szczeblu samorządowym a polityką wobec całego państwa.

Czym jest region?

W Unii Europejskiej pojęcie regionu zostało wprowadzone głównie w odniesieniu do lokalnej polityki gospodarczej. W rozumieniu unijnym region to przestrzenny podsystem gospodarczy. W Polsce regionami nazwiemy województwa, które tworzą społeczności lokalne. Na tle wszystkich państw należących do Unii, Polska jest jednym z regionów polityki unijnej, traktowana jako podmiot,  odznaczający się niewielkim stopniem polaryzacji regionalnej. Działania prowadzone na szczeblu krajowym, które sprowadzają się do stawiania wyzwań podnoszących wartość danych regionów na terenie państwa, a także warunkujących ich rozwój, składają się właśnie na  zarządzanie regionem.

Cele i zarządzanie regionem

Na pojęcie zarządzania składa się całokształt analiz i planów podejmowanych przedsięwzięć mających na celu wzrost wartości regionu poprzez rozwój i wzrost sektora. Celem polityki regionalnej i zarządzania nimi jest przede wszystkim niwelowanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym, a także zapobieganie tworzenia się znacznych dysproporcji pomiędzy regionami na obszarze danego kraju. Wedle Art. 174 Traktatu o Unii Europejskiej w celu wspierania całej UE prowadzi ona działania wspierające jej spójność gospodarczą. Spójność, która tyczy się głownie absorpcji regionów.

Odpowiednie przygotowanie edukacyjne

Aby osiągnąć spójność i jednolitość w całej Unii Europejskiej, każdy jej organ musi funkcjonować stabilnie, wedle opracowanego planu. To możliwe dzięki odpowiedniemu zarządzaniu regionami. Skąd posiąść wiedzę na ten temat? Państwa zmagające się z rożnymi problemami, które bez zewnętrznej pomocy UE nie miałyby szans zrównać się do średniego poziomu ekonomicznego, kładą duży nacisk, by młodzi ludzie stający dopiero przed wyborem swojej drogi życiowej zainteresowali się kierunkami studiów umożliwiającymi im czerpać wiedzę na temat środków i mechanizmów UE do efektywnego zarządzania regionami. Coraz więcej uczelni w swojej ofercie ma studia o specjalnościach zarządzanie o charakterze gospodarczym – więcej informacji na ten temat na stronie wsge.edu.pl.

Jeszcze kilka lat temu w Polsce na czasie były takie kierunki studiów jak politologia, administracja czy zarządzanie i marketing -wspomina dr hab. Magdalena Sitek z WSGE . Dzisiaj, czerpiąc informacje z wsge.edu.pl, młodzi ludzie pragną zdobywać wiedzę konkretnie na temat niesamowitego mechanizmu działań, na jakim opiera się cała polityka unijna. Świadomość ludzka zmienia się wraz z upływem czasu oraz próbą pokonywania barier w zwiększaniu skal nierównomierności w krajach UE. Dlatego ważnym jest, by osoby chcące pracować na korzyść swojego euroregionu, były w czasie swojej edukacji dokładnie zapoznawane z problemami, jakie przyjdzie im rozwiązywać jako członek organów zarządzających regionami, i tym jak maksymalnie wykorzystać pomoc ze strony Unii Europejskiej, by godnie reprezentować swój duży mały region.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *