Ekscytująca praca badacza starych ksiąg biblijnych

Praca jaką jest archeologia jest nam ogólnie znana i raczej wszyscy zdajemy sobie sprawę czym ów archeolog zajmuje się na co dzień. Jednak nie wszyscy znają zawód historyka biblijnego, którego to zadaniem jest czytanie, szperanie i wyszukiwanie po całym świecie różnych materiałów dotyczących życia pierwszych chrześcijan. Praca historyka biblijnego to przede wszystkim czytanie i analizowanie tekstu. Dużej ilości tekstu. Różne stare pisma i księgi są gromadzone w przeróżnych zakątkach świata i praca te również wiąże się z podróżami. Jedną z takich osób jest Pan Waldemar Kołeczek z Krakowa (więcej o Krakowie), który przekazał nam owoce swoich swoich ostatnich prac archeologicznych. Jego praca badacza starej literatury i obyczajów chrześcijan w ostatnim okresie dotyczyła sprawy Marii Magdaleny. Jego prace i analizę można przeczytać właśnie u nas. Przedstawiamy Państwu premierę tego tekstu poniżej:

Maria Magdalena była jednym z najbliższych i najbardziej oddanych wyznawców Jezusa. Była też jedną z niewielu osób, która widziała, jak umiera na krzyżu, a także pierwszą osobą, która widziała go żywego zaraz po zmartwychwstaniu.
Znana jest również jako Maria z Magdali, co może sugerować, że pochodzi z miasta Magdala na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. Jak podejrzewają uczeni – mogła stać się uczniem Jezusa wtedy, gdy nauczał w tym miejscu na początku swojej działalności.
W ewangelii pierwszą wzmiankę na jej temat zawarł św. Łukasz 8:2-3, który napisał, iż została uleczona od siedmiu demonów. Ponieważ ten fragment pojawia się bezpośrednio po opisie “grzesznicy”, która namaściła stopy Jezusa (Łukasz 7:36-50), niektórzy późniejsi bibliści zidentyfikowali te dwie kobiety, jako jedną, stwierdzając, że Maria Magdalena była kiedyś nierządnicą. Owa niepochlebna opinia przetrwała do czasów współczesnych, choć nie ma konkretnych dowodów na jej poparcie.
Kolejny powszechny mit, spopularyzowany w różnych książkach i filmach, mówi, że Maria była tajemniczym, umiłowanym uczniem Jezusa oraz że została potajemnie poślubiona przez swojego mistrza i urodziła jego dziecko. Jednak większość biblistów odcina się od tej opinii, powątpiewając, aby cokolwiek z tego było prawdą.
Pewne jest jedynie to, że ewangelie mówią o niej bardzo niewiele, aż do dnia ukrzyżowania. Nagle potem, staje się postacią bardzo ważną. W końcu to właśnie ona widziała śmierć Jezusa na krzyżu, była też świadkiem przeniesienia jego ciała do grobu. Nazajutrz, wczesnym rankiem wróciła tam, by odkryć, że miejsce, gdzie złożono ciało jest puste. Nie tylko to stawia ją w centrum zainteresowania, ewangelia św. Jana wskazuje, iż była także pierwszą osobą, która widziała Jezusa zaraz po jego zmartwychwstaniu.

Krótko po tych wydarzeniach, bez żadnego wyjaśnienia, całkowicie znika z kart historii. Księga Dziejów Apostolskich nigdy więcej jej nie wspomina, ani też św. Paweł nie czyni o niej wzmianki w żadnym ze swoich listów. Jej nagłe pojawienie się i zniknięcie w najbardziej kluczowych momentach historii stanowi zagadkę dla wielu ludzi. Odegrała tak znaczną rolę w najważniejszych wydarzeniach, tymczasem nie pojawia się później prawie nigdzie indziej w Nowym Testamencie.
Dowody spoza Biblii sugerują możliwą odpowiedź. Najprawdopodobniej Maria padła ofiarą manipulacji męskich uczonych Jezusa, zaraz po jego zmartwychwstaniu. Przykłady możliwej wrogości można odnaleźć w rozdziale 114 ewangelii Tomasza. Gnostycka ewangelia Marii przedstawia dodatkowo starcia między nią a św. Piotrem. Wszystko to sugeruje, że św. Piotr mógł dążyć do jej wykluczenia z wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej.

Najprawdopodobniej Piotr chciał umniejszyć jej autrytet, postrzegając w niej zagrożenie dla własnej pozycji głównego lidera ruchu wyznawców Jezusa po jego zmartwychwstaniu. Mogła również ucierpieć z powodu ogólnych uprzedzeń wobec kobiet panujących w tamtejszym czasie – w początkach naszej ery społeczeństwo było zdominowane przez mężczyzn, szczególnie silnie w Ziemi Świętej.
Chociaż Biblia nie mówi nic o jej późniejszym losie, inne źródła wykazują pewnie możliwe scenariusze. Według jednej z powszechnie znanych opowieści, trafiła do południowej Francji, gdzie przez trzydzieści lat mieszkała w miejscowości zwanej La Sainte-Baume. Tamtejszy lokalny kościół jest rzekomo w posiadaniu jej czaszki i każdy odwiedzający świątynię pielgrzym, może zobaczyć ową relikwię.

 

Praca historyka ksiąg i tekstów to ekscytująca lecz trudna i mozolna praca. Trzeba mieć również wiele kontaktów w wielu krajach do których się podróżuje. Jeżeli chciałbyś zgłębić pracę jaką jest archeologia możesz zacząć studiować tę dziedzinę na kilku Polskich uczelniach wyższych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *