Inspekcja regałów paletowych – to ważne!

Magazyny używają regałów paletowych do przechowywania większości swoich zapasów, ponieważ są duże i dobrze zbudowane. Niestety regały paletowe mogą ulec uszkodzeniu na wiele różnych sposobów. Najwięcej szkód wyrządzają wózki widłowe, ponieważ są one często używane do pobierania i przechowywania regałów. Niezależnie od tego, w jaki sposób są uszkodzone, za każdym razem, gdy system regałów paletowych zostanie naruszony, korzystanie z niego przez pracowników staje się niebezpieczne. Twój regał wysokiego składowania może zostać oceniony pod kątem uszkodzeń, co pozwoli ekspertowi przedstawić zalecenia dotyczące wymiany lub naprawy uszkodzonego regału.

Jeśli regały zostaną zignorowane, ich przeciążenie w połączeniu z niewielkimi uszkodzeniami może potencjalnie wywołać efekt kuli śnieżnej prowadzący do poważnego załamania. Pracownicy mogą odnieść obrażenia, a nawet ponieść śmierć w wyniku zawalenia się regału paletowego, na którym znajdują się zapasy warte tysiące złotych.

Uszkodzenie zapasów może kosztować Twoją firmę tysiące, a Twój magazyn prawdopodobnie stanąłby w obliczu zakłóceń operacyjnych spowodowanych naprawami. Aby zapobiec takim sytuacjom, należy regularnie przeprowadzać kontrolę regału paletowego. Jednym z najlepszych sposobów zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy jest utrzymywanie regałów w dobrym stanie dzięki kontroli jakości. Każda firma, która obsługuje mechaniczne urządzenia podnoszące, powinna sprawdzić i udokumentować bezpieczeństwo swoich regałów paletowych.

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, kiedy i jak często należy przeprowadzać inspekcję regału paletowego pod kątem uszkodzeń, a także niektóre działania zapobiegawcze, które należy podjąć w celu ochrony regałów.

Cotygodniowe sprawdzanie i regularne inspekcje pomagają wykryć i zidentyfikować drobne i drobne uszkodzenia spowodowane kolizjami lub zużyciem wózków widłowych, które rzadko są zgłaszane przez kierowców. Cotygodniowe kontrole zwracają również uwagę na drobne naprawy, dzięki czemu można je zająć w odpowiednim czasie, aby uniknąć większego ryzyka.

Inspekcje i przeglądy można przeprowadzać szybko, są niedrogie i powodują niewielkie lub żadne zakłócenia w ogólnych operacjach magazynowych.

Coroczne kontrole regałów paletowych

Aby odnotować stan regałów, należy co roku przeprowadzać profesjonalne kontrole regałów paletowych. Gwarantuje to, że system regałów jest odpowiednio konserwowany, a ładunki i sprzęt do transportu materiałów są ze sobą kompatybilne. Będziesz w stanie zidentyfikować wszelkie naprawy, które należy wykonać, aby Twoi pracownicy mieli bezpieczne środowisko pracy, które ochroni Twoją inwestycję i wydłuży żywotność regałów paletowych.

Przestrzeganie wytycznych inspekcji

Jest to bardzo ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa miejsc pracy i pracowników. BHP wymaga, aby wszystkie urządzenia mechaniczne były obsługiwane w odpowiedni sposób, wszystkie przejścia i przejścia były odpowiednio oznakowane, a także należy zadbać o bezpieczne odstępy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *