Istota jakości powietrza w przestrzeniach biurowych i z związane z tym efekty zdrowotne

how-often-to-clean-air-ducts-industrial-home-office-also-exposed-ducts-orange-sectional-sofa-pendant-lights-polished-concrete-floor-studio-transparent-wall

Ogromna ilość osób zatrudnionych w biurach jest narażonych na wiele zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Głównym problemem bezpieczeństwa i zdrowia w biurze jest zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach.

Jakość powietrza

Problem związany z zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach występuje, gdy:

  • w środowisku pracy biurowej krąży ograniczona ilość świeżego powietrza,
  • powietrze krąży zbyt szybko w miejscu pracy,
  • substancje toksyczne są obecne w środowisku biurowym.

Istnieje kilka zmiennych, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Czynniki takie obejmują:

  • stosowanie chemikaliów, takich jak formaldehyd w dywanach i meblach;
  • tlenek węgla wydzielany przez dym papierosowy i ruch z zewnątrz;
  • polichlorowane bifenyle zawarte w transformatorach elektrycznych;
  • promieniowanie z izolacji budynku;
  • ozon z kopiarek;
  • rozpuszczalniki stosowane w środkach czyszczących, klejach, kopiarce;
  • sam system wentylacji.

Ponadto istnieją naturalne przyczyny zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Na przykład ludzie wydychają dwutlenek węgla, który w niewielkich ilościach nie jest toksyczny, ale może stać się niebezpieczny, jeśli pozwolą na wysokie stężenia. Mikroorganizmy lub bakterie mogą również być obecne w systemie wentylacyjnym. Jeśli się rozwiną, mogą rozprzestrzeniać się w całym miejscu pracy lub budynku za pomocą systemu wentylacyjnego.

Częściowo problemy związane z jakością powietrza są tworzone i potęgowane przez budynki, w których pracuje wiele osób. Projekt tych budynków, mający na celu zmniejszenie kosztów energii, a równocześnie został zidentyfikowany jako główne źródło zgłaszanych przez pracownika objawów problemów zdrowotnych.

Inną przyczyną złej jakości powietrza może być niewystarczająca wentylacja oraz brak rozwiązań takich jak oczyszczacz powietrza. Jak już wspomniano, ilość świeżego powietrza i jego czystość są ważnymi czynnikami decydującymi o jakości powietrza. Wydajny, dobrze utrzymany system wentylacyjny będzie krążył i zastępuje zużyte powietrze świeżym powietrzem. Chociaż systemy wentylacyjne nie są zaprojektowane do usuwania dużych ilości zanieczyszczeń powietrza, system wentylacyjny i osuszacze powietrza mogą wystarczająco zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza.

W przypadku przeprojektowanych biurach typu “open space” mogą wystąpić poważne problemy z wentylacją. Najczęściej warunki te wynikają z braku otworów wentylacyjnych w każdym pomieszczeniu lub miejscu pracy bądź z niewystarczającej konserwacji systemu wentylacyjnego. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, pracodawca powinien zaprojektować lub przeprojektować środowisko biurowe tak, aby każdy obszar roboczy miał prawidłowo działające nawiewy wentylacyjne.

Efekty zdrowotne

Wiele problemów zdrowotnych odczuwanych przez pracowników biurowych jest powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach. Objawy fizyczne, takie jak bóle głowy, dyskomfort zatokowy, przekrwienie górnych dróg oddechowych i podrażnienie oka, są tego wynikiem. Ponadto, w niektórych przypadkach zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach może powodować poważne infekcje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *