Jakie są przyczyny i skutki utraty płynności finansowej firmy?

plynnosc-finanswa

Światowy kryzys gospodarczy ma duży wpływ na funkcjonowanie wielu firm. Gdy ryzyko utraty płynności zwiększa się, należy na bieżąco kontrolować wydatki i wykrywać zagrożenia. Ryzyko utraty płynności oznacza zwiększoną możliwość niewypłacalności przedsiębiorstwa. Warto więc wiedzieć, jakie czynniki wpływają na podwyższone niebezpieczeństwo utraty płynności oraz w odpowiednim czasie reagować i zapobiegać im.

Jakie mogą być przyczyny utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa?

Przyczyn może być wiele. Jedną z nich są wahania kursów walut – rozliczenia w obcych walutach są spotykane w coraz większej ilości firm, współpraca z zagranicznymi partnerami przynosi zazwyczaj mnóstwo korzyści i pozwala na stały rozwój przedsiębiorstwa, może jednak doprowadzić do problemów z płynnością finansową, jeśli środki lokowane i wydawane są bez uprzedniej wnikliwej kontroli i weryfikacji.

Obecnie jednak w transakcjach wymagających przewalutowań stosuje się szereg systemów chroniących, przeciwdziałających ryzyku utraty części kapitału. Niekorzystne zmiany kursów nie powinny być już więc przeszkodą, jeśli transakcje są szczegółowo nadzorowane. Innym rodzajem zagrożenia mogą być gospodarcze i polityczne zaburzenia, które mogą mieć wpływ na współpracę pomiędzy partnerami z różnych krajów. Jeśli gospodarka lub sytuacja polityczna kraju, z którym przedsiębiorstwo współdziała jest niestabilna a prognozy nie sprzyjają ich poprawie w najbliższym czasie, należy zwiększyć czujność.

Jeśli niebezpieczeństwo utraty środków jest zbyt duże, warto odpowiednio wcześniej wycofać się z relacji, gdyż dalsze finansowanie działalności na tak niepewnym gruncie może skutkować kłopotami finansowymi. Należy także zwrócić uwagę na zmiany cen eksploatowanych materiałów i surowców. Szybki wzrost cen materiałów, z których korzysta firma może spowodować straty – rozwiązaniem jest wliczenie kosztów z nimi związanych w cenę końcową produktu, należy jednak zrobić to odpowiednio wcześniej i z wyczuciem, by nie przekroczyć granicy i nie zmniejszyć popytu.

Musi być to przemyślane działanie, gdyż każdy pochopny krok może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Przyczyną utraty płynności firmy może być także pojawienie się prężnie rozwijającej się konkurencji. Istnieje więc wiele mniej lub bardziej prawdopodobnych zagrożeń, które mogą spowodować poważne kłopoty finansowe przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, nawet zaprzestanie jego działalności.

Jakie skutki może przynieść utrata płynności finansowej firmy?

Wszelkie niepokojące sygnały świadczące o możliwości utraty płynności finansowej należy wychwycić jak najszybciej. Doświadczony przedsiębiorca będzie wówczas miał szanse wprowadzić odpowiednie rozwiązania i metody prowadzące do poprawy sytuacji. Poważnym skutkiem do jakiego może doprowadzić zaniechanie szybkiej reakcji w takich sytuacjach, jest powstanie zadłużenia i zerwanie współpracy z najważniejszymi partnerami. Zadłużenie może prowadzić do rozpoczęcia naliczania odsetek przez kontrahentów, co pociąga za sobą dalsze konsekwencje finansowe. W efekcie może dojść do wkroczenia firmy windykacyjnej i dalszych prób egzekwowania długu.

Jest to niebezpieczna sytuacja dla przedsiębiorstwa, gdyż może skutkować ogłoszeniem upadłości – wykorzystywane są więc w pierwszej kolejności wszelkie inne rozwiązania, łącznie z ugodą czy przesuwaniem terminu spłaty zadłużenia. Wyjściem z tej sytuacji może okazać się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jednak jeśli dług wciąż rośnie a przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne, bank może odmówić udzielania dalszego wsparcia. Jeśli firma wpadnie w spiralę zadłużenia, jej skutki będą długotrwale odczuwalne. Innym następstwem utraty płynności finansowej mogą stać się problemy z zarządzaniem kapitałem. Zmniejszenie produkcji i rosnący stan zapasów to zawsze niepokojący sygnał i powinna w takiej sytuacji zostać zachowana czujność.

Do utraty płynności może doprowadzić także każdy błąd w kalkulacjach, obliczaniu nakładów inwestycyjnych czy nietrafione inwestycje. Każda firma powinna więc prowadzić analizę finansową, która pozwoli we wczesnym etapie rozpoznać niepokojące sygnały. Analiza oparta na bilansie zysków i strat pozwoli uniknąć trudnych sytuacji, które mogą zagrozić dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Informacji potrzebnych do napisania niniejszego artykułu uzyskaliśmy dzięki analitykowi z portalu exprescredit.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *