Kurs pierwszej pomocy dla firm – Wszystko co powinieneś o tym wiedzieć

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wyniku wypadku jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie powinien posiąść każdy z nas. A jednak wielu osobom jest ona całkowicie obcą. Czy szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe dla pracowników? Jak często powinno być organizowane? I co, jeśli pracodawca ich zaniecha? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

sport-1679010_640

Obowiązek zorganizowania kursu spoczywa na każdym pracodawcy na mocy działu dziesiątego Kodeksu Pracy, artykułu 209. Jasno informuje on, iż pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, a także wyznaczyć pracowników do udzielenia pierwszej pomocy. Działania, o których mowa, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących w nim zagrożeń.

Do obowiązków pracodawcy należy więc nie tylko zorganizowanie szkolenia, ale także zapewnienie sprzętu służącego do udzielenia pierwszej pomocy. Wymienić tu należy w pełni wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy oraz punkt, w którym poszkodowanemu lub poszkodowanym będzie udzielana pomoc.

Ilu pracowników należy wyznaczyć do udzielania pierwszej pomocy?

Nie ma przepisu, który określałby konkretną ilość pracowników, którzy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Podejmując tę decyzję, pracodawca powinien kierować się ilością pracowników zatrudnionych zakładzie pracy oraz ilością zmian. Inaczej będzie się przedstawiała sytuacja w przypadku, kiedy pracowników jest na przykład piętnastu i pracują w systemie jednozmianowym, a inaczej, jeśli ta sama ich ilość pracuje w systemie dwu – lub trzyzmianowym.

first-aid-1253140_640

Celem i obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeszkolenie tylu ludzi w zakładzie pracy, aby na każdej zmianie były osoby potrafiące udzielić pierwszej pomocy. Należy wziąć pod uwagę także kwestię ewentualnych urlopów i zwolnień lekarskich.

Jak często powinien się odbywać kurs?

Warto, aby kurs pierwszej pomocy był organizowany w zakładzie pracy regularnie. W większości przypadków pracownicy nie używają na co dzień wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu. Oczywistym więc wydaje się fakt, że ulegają one stopniowemu zatarciu w pamięci. Dlatego też należy zadbać o regularne odświeżanie tych wiadomości.

Jeśli chodzi o częstotliwość, z jaką należy organizować kursy w zakładzie pracy, to nie jest ona w polskim prawie jasno sprecyzowana. Część pracodawców traktuje je jako element szkoleń BHP i razem z nimi dopełnia tej formalności.

Jest jeszcze druga opcja, która ułatwi podjęcie decyzji o tym, jak często należy organizować kurs pierwszej pomocy dla firm. Europejska Rada Resuscytacji zaleca robić to co dwa lata.

Jak zorganizować kurs i co grozi pracodawcy za niedopełnienie tego obowiązku?

Organizacja kursu jest niezwykle prosta, bowiem w Polsce zajmują się tym wyspecjalizowane firmy. Jedną z firm zajmujących się szkoleniem pracowników z zakresu pierwszej pomocy jest Centrum Szkoleń Zawodowych GREMA. Wystarczy tylko skontaktować się z nią i ustalić dogodny termin szkolenia.

Za kontrolę listy osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy odpowiada w głównej mierze Państwowa Inspekcja Pracy, która za niedopełnienie tego obowiązku może nałożyć na pracodawcę karę nawet do 30 tysięcy złotych.

Szkolenie z pierwszej pomocy to obowiązek, którego spełnienie leży w najlepiej pojętym interesie pracodawcy i jego pracowników. Nie tylko ze względu na grożącą za jego zaniedbanie karę, ale także ze względu na bezpieczeństwo zatrudnionych w zakładzie pracy osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *