Jak wpłynąć na motywację pracowników hotelu? Porady eksperta.

Gościnność jest znamienna dla branży hotelarskiej. Jej poziom zależy od motywacji pracowników. Dlatego rozsądny zarządca hotelu powinien skupić się właśnie na motywacji. Co na nią wpływa w kontekście branży hotelarskiej? Jak to wykorzystać, aby poprawić jakość obsługi?

Motywacja wewnętrzna u pracowników hotelu – jaką odgrywa rolę?

Motywacja w sensie ogólnym dzieli się na dwa rodzaje – zewnętrzną i wewnętrzną. Ta pierwsza zamyka się we wszelkiego rodzaju materialnych nagrodach. Nie wpływa jednak trwale na stosunek człowieka do pracy. Pod tym względem znacznie ważniejsza jest motywacja wewnętrzna. Co należy przez nią rozumieć?

Przede wszystkim pasję i zaangażowanie w pracę w celu osiągnięcia własnej satysfakcji. Dobrze zbudowana motywacja wewnętrzna sprawia, że człowiek nie pracuje, aby zarobić – robi to, ponieważ sama praca jest ważna dla niego.

W jaki sposób zbudować silną motywację wewnętrzną u pracowników hotelu?

Autonomia i różnorodność – jak wpływa na motywację wewnętrzną?

Można wyróżnić dwa główne czynniki, które kształtują motywację wewnętrzną. Pierwszym z nich jest autonomia w pracy. Czyli to, jakie “pole do popisu” pozostawia się pracownikowi podczas wykonywania obowiązków.

Im większa autonomia w pracy, tym lepiej pracownik może zaaranżować system pracy w zgodzie z własną wizją. W związku z tym lepiej się odnajduje i skuteczniej wykonuje zadania. Dzięki temu rośnie również jego satysfakcja i zaangażowanie – a zatem też motywacja.

Drugi czynnik – różnorodność zadań – dotyczy kwestii “zapobiegania nudzie”. Chodzi o to, aby pracownik nie był obciążany podobnymi do siebie obowiązkami z ograniczonego obszaru. Zamiast tego lepiej będzie zlecać mu jak najbardziej różnorodne zadania – jednak zgodne z jego predyspozycjami.

Paradoksalnie – dzięki temu ilość obowiązków odejdzie na drugi plan. Nawet jeśli pracownik będzie miał więcej to zrobienia, będzie mu to sprawiało większą przyjemność. Konsekwentnie – motywacja wewnętrzna rośnie.

Połączenie autonomii i różnorodności w branży hotelarskiej pokrywa się również z zapotrzebowaniem rytmu pracy. Co to dokładnie oznacza?

Dostosowanie zadań pracowników do realnych potrzeb branży

Autonomia w pracy pozwala pracownikom podejmować niezależne decyzje i rozwiązywać problemy. Nie musi on co chwilę kontaktować się z przełożonym. Dzięki temu cały proces obsługi przebiega znacznie sprawniej. Z perspektywy zarządcy czy managera nie ma się czym przejmować – ponieważ autonomia oznacza również większą odpowiedzialność pracownika.

Różnorodność z kolei pozwala wykorzystać pełen potencjał personelu. Dzięki temu możliwe jest zrealizowanie większej ilości pracy przy mniejszych zasobach ludzkich. Pracownicy, gdy nie wykonują cały czas tych samych czynności, bardziej się angażują. Korzyści są więc wielopoziomowe – mniejsze koszty, lepsza obsługa i większa wydajność personelu.

Przeciążenie obowiązkami pracownika, a jakość obsługi hotelu

Co ciekawe – duża ilość obowiązków nie musi przekładać się na niższą jakość obsługi. Świetnie podsumowuje to ekspert hotelarstwa – Leszek Ostrowski ze sklepu internetowego 4Horeca:

“Dużo ważniejsze niż ilość zadań na jednego pracownika są autonomia i różnorodność. Jeśli zarządca hotelu zadba o nie, pracownicy będą się bardziej przykładać. Działa to niezależnie od ilości obowiązków.

Złoty środek ilości zadań – jak go znaleźć?

Powyższa zależność nie oznacza jednak, że powinno się obciążać pracowników bez limitu. Warto jednak równoważyć ilość obowiązków dając zespołowi możliwość robienia niektórych rzeczy “po swojemu”. Ważne jest, aby mieć to na uwadze już na etapie rekrutacji. Zatrudniając osoby z pasją, z założenia dużo łatwiej będzie u nich zbudować silną motywację wewnętrzną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *