Myślisz o karierze hydraulika?

Zapytaj siebie…

Szukasz różnorodności w miejscu pracy?

Czy lubisz pracować rękami i maszynami?

Czy jesteś zdyscyplinowany i precyzyjny?

Czy potrafisz wizualizować szczegółowe struktury z rysunków?

Czy lubisz kontaktować się z ludźmi?

Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi „tak”, to kariera jako hydraulik może być dla Ciebie odpowiednia. Hydraulicy instalują, naprawiają i konserwują rury, osprzęt i inne urządzenia hydrauliczne wykorzystywane do dystrybucji wody i odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.

Są zatrudniani przez firmy budowlane, wykonawców robót wodno-kanalizacyjnych i działy utrzymania ruchu, lub też mogą pracować na własny rachunek.

Obowiązki

Jako hydraulik Twoje obowiązki mogą obejmować:

  • Instalowanie, naprawa i konserwacja domowych, komercyjnych lub przemysłowych systemów hydraulicznych

  • Oznaczenie połączeń rur i uchwytów w ścianach i podłogach

  • Wycinanie otworów w ścianach i podłogach w celu pomieszczenia rur i kształtek rurowych

  • Pomiar, cięcie, gięcie i instalowanie rur za pomocą narzędzi ręcznych i elektrycznych

  • Łączenie rur za pomocą zacisków, śrub lub cementu

  • Testowanie rur pod kątem wycieków

  • Przygotowywanie kosztorysów

  • Czytanie i interpretacja planów

Warunki pracy

rury wodociągowe najwyższa jakość Elplastplus Standardowy tydzień pracy hydraulików wynosi 40 godzin (8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu). Podobnie jak w przypadku wielu karier w budownictwie, występują okresy szczytowe, które wymagają pracy w godzinach nadliczbowych. Liczba dodatkowych godzin pracy w każdym tygodniu zależy od sektora budowlanego i regionu, w którym pracujesz, i będzie się różnić w zależności od zadania.

Jako hydraulik z Wrocławia możesz pracować na zewnątrz i wewnątrz, samodzielnie lub z zespołem innych specjalistów budowlanych. Praca może być wymagająca fizycznie – być może będziesz musiał stać lub kucać przez dłuższy czas, a być może będziesz musiał podnosić ciężkie materiały.

Podobnie jak w przypadku wszystkich karier w branży budowlanej, bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Hydraulicy są przeszkoleni w zakresie bezpiecznej pracy i podejmują specjalne środki ostrożności w celu ochrony przed obrażeniami.

Szkolenie i certyfikacja

Praktyka

Praktyka obejmuje zarówno studia w klasie, jak i szkolenia w miejscu pracy pod nadzorem certyfikowanego hydraulika, zwanego czeladnikiem.

Jako uczeń zarabiasz podczas nauki i otrzymujesz wynagrodzenie za godzinę pracy w miejscu pracy. Wynagrodzenia zaczynają się od około 50 procent stawki godzinowej czeladnika i rosną w trakcie stażu, aż do osiągnięcia pełnej stawki.

Rozpoczęcie programu praktyk zawodowych

Wymagania dotyczące programów praktyk hydraulicznych różnią się w zależności do miejsca. W większości przypadków musisz mieć co najmniej 16 lat i mieć wykształcenie podstawowe lub równoważne, aby przystąpić do programu. Musisz także mieć kursy matematyki za sobą.

Niektóre miasta ferują programy praktyk zawodowych w szkołach średnich, które pozwalają uczniom szkół średnich pracować w zawodzie hydraulika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *